Revitalizácia domu, Stupava

Revitalizácia domu, Stupava

Revitalizácia domu, Stupava

Radový dom neďaleko centra Stupavy. Štandartná zástavba, minimálne priedomie, akurát tak za zaparkovanie auta a trochu zelene. Dvor však na pomery mesta veľký, orientovaný na juh. Ten bol aj východisko pre úplnu zmenu dispozície v návrhu pre štvorčlennú rodinu. Slnko chceme predsa v obývacej izbe a nie v hygiene, či zádverí. Obývaciu izbu s jedálňou orientujeme na juh k dvoru. V nike, pôvodnej krbovej miestnosti je kuchyňa s aspoň čiastočným výhľadom k vstupu do domu. Aby bol prehľad, čo sa deje na dvore a pri vstupnej bráničke. Izby v kontakte s ulicou ostávajú zachované pre deti a rodičov. Nový kúpelňa sa vošla medzi izbu a kuchyňu, čím dostala veľké okno na presvetlenie.

Pre úplnú zmenu dispozície bolo potrebné vytvoriť 5 m otvor v nosnej, predtým obvodovej stene a zväčiť otvory na stene v kontakte s dvorom. Zvlášť otvor v obvodovej stene bol odvážnym počinom nielen architekta a statika, ale aj dodávateľa.

Vďaka vzájomnej dôvere klienta s architektom sa podarilo dispozíciu navrhnúť a zrealizovať tak, aby budúce fungovanie rodiny v dome bolo bez kompromisov a bez nadbytočných priestorov, či chodieb.

V roku 2020 sa na dome vytvorila prekrytá terasa pri obývacej časti, príprava pre schodisko z pôvodného návrhu a dom sa zateplil. Je tak schopný stále rásť na základe štúdie aj počas ďalších dní života v ňom. To potvrdzuje aj fakt, že dva staré nádherné stromy vo dvore, hruška a magnólia, sa podarilo zachovať počas všetkých prác a ich krásu je možné obdivovať tak z terasy ako z interiéru.

Miesto: Stupava, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2016-2017, 2020

Lab s novou tvárou

Lab s novou tvárou

Lab s novou tvárou, Žilina

Celosvetová spoločnosť GS1 sa zameriava na zavedenie čiarových kódov, RFID, QR kódov do výroby, logistiky, zdravotníctva a iných odvetví. Príklady procesu zavedenia značenia výrobkov a služieb boli viac ako desaťročie situované v open-space na prízemí Žilinskej centrály pre Slovensko.

Návrh vychádza zo samotného procesu zavedenia digitálnych čiarových kódov do výroby. Úvodné stanovisko sa nachádza v centre priestoru pri vstupe do labu, kde sa návštevníkovi vysvetlí základný proces značenia, jeho typy a kategórie. Na druhom stanovisku sa vysvetlí opatrenie produktu, či služby kódom cez špecifické tlačiarne, náramky, atď. Tretím stanoviskom sa demonštruje proces naskladnenia produktov, skladovanie a na štvrtom, poslednom stanovisku sa vysvetlí proces dopravy k zákazníkovi, či do obchodného styku a samotný predaj výrobku.

Tieto procesy sú dizajnovo delené panelmi s veľkoplošnými dotykovými obrazovkami. Stanovišťa sú dotvorené reálnymi prvkami používanými v logistike, či v segmente priemyslu a zdravotníctva (RFID tlačiarne, pásový dopravník, predajný pult,..). Proces zavedenia kódov v laboratóriu je týmto spôsobom kombináciou sofistikovaného softvéru, ktorý prepája dotykové obrazovky s fyzickými prvkami používanými v logistike.

Celková revitalizácia priestoru bola pripravovaná 6 mesiacov a realizácia trvala 3 mesiace. Priestor sa vyčistil, odstránili sa povrchy stien, podláh. Bola vytvorená nová elektroinštalácia s presunom centrálneho servera. Miestnosť bola omietnutá, podlahy boli opatrené liatou podlahou – epoxidom. Jednotlivé pevné, zabudované nábytky panelov a úložných segmentov sú zrealizované na mieru. Povrch je kombináciou vysokého bieleho lesku s prvkami olejovanej preglejky.

Miesto: Žilina, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2020-2021

Foto: David Mackovič Photography

Dom nad dedinou, Malá Čierna

Dom nad dedinou, Malá Čierna

Dom nad dedinou, Malá Čierna

Rodinný dom je prvým v budúcom rozšírení územného plánu dediny Malá Čierna. Nespevnená prístupová cesta je v súčasnosti jedinou líniou, ktorá pretína pastvinu medzi dedinou a lesom. Tak sa stáva lúka jedným z princípov tvorby. Zastavanú plochu trasformovať do lúky.

Vjazd na pozemok je zo severnej strany, kde sa nachádza dvojgaráž, sklady, kotolňa a vstup do domu. Prechodom cez zádverie sa dostávame priamo do hlavnej obytnej miestnosti – kuchyňu, jedáleň, obývaciu izbu. V strede obývacej izby je priame schodisko do podkrovia, kde sa na oboch stranách schodiska nachádzajú detské izby. Z hlavnej obývacej miestnosti na prízemí sa ešte prechádza do spálne so samostatným šatníkom a kúpeľňou.

Dom je navrhovaný ako murovaný dvojtrakt zložený z obytnej časti – podkrovie so štítovou stenou – a jednopodlažným zázemím domu so zelenou strechou. Z juhovýchodnej strany je dom otvorený výhľadom nielen na dedinu, ale aj na masív Malofatranského Kľaku. Presklené plochy v tejto časti domu presvetľujú do celej hĺbky obytných miestností. Z východnej a západnej strany sa dom inšpiruje tradičným tvaroslovím trojuholníkového tvaru strechy domov, ktoré sú v dedine. Dom je však bez klasického hrebeňa strechy, masívna západná valba vytvárajúc spomínané dve podkrovné detské izby sa spája sa so štítovou stenou v jednom bode.

Dom je novotvarom avšak preberá tvarovanie hmoty strechy z tradičnej architektúry dedín Rajeckej doliny.

Miesto: Malá Čierna, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2015-2016

Materiály: Heluz
Presklené plochy: Slovacom, s.r.o.
Stavebné práce: svojpomocne
Foto: David Mackovič Photography

Dom pod Dubovou – interiér

Dom pod Dubovou – interiér

Dom pod Dubovou – interiér

Boli sme oslovení k vypracovaniu štúdie, už zrealizovaného rodinného domu. Dom klasického tvaroslovia „modernej architektúry“, ktorému nezáleží na kultúrnej krajine, geniu loci. No hodená rukavica sa neodmieta a aspoň interiérom chceme chladnému tvarosloviu vdýchnuť teplo domova, prívetivosť a intimitu. Navrhujeme koncept drevených obkladov komunikačných priestorov, najmä schodiska. Vertikálna komunikácia je zážitkovým priestorom, schodisko má priestor, zábradlím je knižnica. Nazvali sme ho vertikálnou obývačkou. Drevo, základný materiál tvorby, sme pustili aj do kuchyne, ktorá je kombináciu bielych plôch a dreveného masívu.

Miesto: Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2016

Rodinný dom s galériou

Rodinný dom s galériou

Rodinný dom s galériou

Pozdĺžny charakter domu na stiesnenej parcele v dotyku komunikácie II.triedy. Naviac cez komunikáciu prechádza elektrické vysoké napätie. Parcela je zo všetkých strán obklopená susedmi. Dom na dvoch miestach ide až po legislatívnu hranicu 2 m od hranice pozemku. Napriek tomu tvoríme dom s intímnym charakterom veľkého rodinného átria. Garáž so skladom umiestňujeme k cestnej komunikácii a otočisko aút pod ochranné pásmo vysokého napätia. Garáž vytvára zvukovú i pohľadovú bariéru pred RD. Za ňou je ešte predpolie s krytou ochodzou. Na jej predĺžení vstupujeme do domu cez zádverie do obytného priestoru až k átriu. Po pravej strane sa nachádza jedáleň s kuchyňou, po ľavej spoločenská miestnosť s galériou ako pracovňou s knihami. Kuchynský priestor nadväzuje cez presklenné átrium na exteriér.

V zadnej časti domu sa nachádzajú samotné obytné izby rodiny, dve detské izby so spálňou a príslušenstvom, kúpelňou a technickými miestnosťami. Týmto radením dispozície sú obytné miestnosti chránené od hluku cesty, od vizuálneho kontaktu susedov, či hlučných návštev. Prízemný charakter domu s jednoduchým zastrešením bez stropnej konštrukcie je napriek tomu vzdušný, priestranný a plný svetla…

Miesto: Rajec
Autor: Ing.arch. Peter Kasman
Rok: 2017-2019