Dom hier, Svinná

Dom hier, Svinná

Dom hier, Svinná

Priatelia z detstva, priatelia veční. Dlhoročným priateľom navrhujeme rodinný dom v dedinke neďaleko Trenčína. Síce na dedine, no parcela má svoje obmädzenia odtstupmi od železničnej dráhy, odstupmi od pozemkov, i výškovou niveletou. Dom, bungalov. Áno, aj nie. Napriek prísnym podmienkam suseda, o netienení z južnej strany, sme navrhli dom, ktorý má nad tretinou domu dvojpodlažný charakter. Dom v obkolesení susedov má svoje vlastné súkromie, intimitu a je plný slnka. Postupným realizovaním, čiastočne i svojpomocne, investor získava čoraz väčšiu dôveru navrhovaným riešeniam a v priebehu prác na hrubej stavbe vznikajú postupne štúdie interiéru. Dom dostáva úplne iný charakter. Interiér, ktorému vlievame život, spätosť so základnou myšlienkou návrhu – hrou detí.

Miesto: Svinná, Trenčín
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2015-2018

Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Pastoračná záhrada sa nachádza v kontakte s románskym kostolom sv. Ladislava a Pastoračným centrom na námestí A. Škrábika v Rajci. Návrh na jej obnovu a sprístupnenie verejnosti podalo občianske združenie Tilia spolu s grantovým programom Prie-Story Ekopolisu. Členovia realizačného tímu sa spolu s projektantom zúčastňovali prednášok, workshopov grantovej organizácie. V príprave prebehlo niekoľko stretnutí s občanmi a deťmi, ktorí budú spomínaný priestor využívať. Veľké množstvo informácií, ktoré sa za viac ako 10 mesiacov nazbieralo, bolo tým najlepším podkladom pre spracovanie návrhu záhrady pre širokú verejnosť, priestoru pre ľudí, ich potreby, športové i kultúrne vyžitie.

Multifunkčná “záhrada” je navrhnutá najmä pre deti a ich doprovod, ale aj pre mládež, či ako miesto oddychu a prechádzok pre seniorov z blízkeho Domova Vďaky. Športové funkcie napĺňa trávnik futbalového ihriska. Pre deti sú určené drevené prvky (kladiny, preliezačky, kolotoče a hojdačky) z tesársky opracovaného dreva. Z rovnakého, nahrubo opracovaného dreva sú aj ostatné prvky estetického i funkčného vybavenia záhrady: vodné prvky, mlyny, prestrešenie studne, umelecké prvky. Všetky tieto prvky sú výsledkom školy tesárskeho umenia.

Navrhnuté, no zatiaľ nerealizované sú altánky a exteriérové pódia. Tieto prvky doplnia funkcie pastoračnej záhrady o konanie vzdelávacích krúžkov, školy v prírode (ako doplnkový učebný priestor neďalekej školy), ale aj konanie koncertov, bohoslužieb, prednášok,…

Miesto: Rajec
Autor: Kasman, Miro Čársky, Eva Stanková a kolektív
Rok: 2007-

Rekonštrukcia areálu múzea – Antická gerulata – súťaž, Rusovce

Rekonštrukcia areálu múzea – Antická gerulata – súťaž, Rusovce

Rekonštrukcia areálu múzea – Antická gerulata – súťaž, Rusovce

Architektonicko-urbanistický návrh múzea kastela Gerulata v Rusovciach si vyžaduje širokospektrálne prepojenie s obcou Rusovce a mestom Bratislava. Život do tohto ojedinelého miesta musia vrátiť samotní návštevníci. Riešenie urbánneho kontextu na úrovni obce zahŕňa dôsledný informačný systém v turistických uzloch a na vstupoch do obce. Info-systém má naviesť návštevníka, vzbudiť záujem a vzdelávať o celkovom obraze miesta poznačeného históriou. Vďaka info-bodom a turistickým smerovníkom návštevník „objavuje“ rozsah a približné umiestnenie hraníc valu a murovaných hradieb rímskeho vojenského tábora v 1.-4. storočí. Na dostupné miesta v sídle budú umiestnené „výškové body“ a info-body, ktoré budú z navrhovaného vyhliadkového miesta v areáli Gerulata viditeľné. Postupným približovaním k areálu je návštevník viac a viac informovaný o kastele Gerulata.

Hlavný nástup do areálu naďalej ostáva z ulice Gerulatská, kde sú pri areáli navrhované parkovacie miesta pre personál múzea. Ďalšie vstupy do areálu sú zo strany Maďarskej ulice (pre zásahové vozidlá) a ďalší možný nástup je z Dunajských ostrovov, z lesoparku.
Samotný architektonický návrh múzea Gerulata je v kontrastnej forme k historickej pamiatke, no nekonkuruje jej naopak, ustupuje archeologickým nálezom a vytvára „košík“-podstielku, do ktorého je uložená vzácna pamiatka.
Tvar múzea vychádza z danosti pozemku, redukovania nepríjemných priehľadov z Gerulata do územia a najmä zo špecifík, ktoré prinášajú archeologické nálezy. Objekt má tvar akoby veľkého divadla s tvarom hľadiska (lapidárium, multifunkčné priestory, hospodárska budova) a javiska. Javisko tvorí samotné nálezisko kastela (v čase rímskych slávností otvorený priestor spĺňa reálne aj funkciu javiska).

Miesto: Bratislava – Rusovce
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2013

Rodinný dom v úzkej prieluke radovej zástavby, Rajec

Rodinný dom v úzkej prieluke radovej zástavby, Rajec

Rodinný dom v úzkej prieluke radovej zástavby, Rajec

Novostavba rodinného domu na Partizánskej ulici, na „výpadkovke” z mesta, je osadená do existujúcej, veľmi rozmanitej neregulovanej štruktúry zväčša radových rodinných domov. Objekt je osadený približne 2m nad pôvodným terénom tak, aby bola zabezpečená bezbariérovosť objektu a úroveň podlahy prízemia bola nad existujúcou úrovňou priľahlej komunikácie. Objekt je čiastočne podpivničený, jednopodlažný, v priestore hlavného obytného podlažia má vloženú galériu.

Dispozícia objektu bola vyhodnotením viacerých kritérií:

  1. Vysoko frekventovaná komunikácia “posunula” obytnú zónu objektu čo najďalej od “pomyselnej” stavebnej čiary – až za hmotu vstupného/garážového priestoru.
  2. Orientácia stavebnej parcely východ-západ “rozšírila” obytný priestor do exteriéru vloženým átriom, ktoré vytvára súkromnú/oddychovú zónu bývania.
  3. Vloženým átriom sa podarilo docieliť nadštandardné presvetlenie hlavného obytného priestoru, prihliadajúc na nedostatky výstavby v prieluke.
  4. Komponovanie dispozície priestoru pomohlo zaradiť izby rodinného domu čo najďalej od jestvujúcej komunikácie s ideálnym orientovaním na východ – vytvárajú tak nočnú, súkromnú časť domu.

Rodinný dom je určený pre staršiu generáciu. Tvar domu vyplynul z obmedzení parcely / prieluky, klientskych požiadaviek a autorského rukopisu. Aj keď regulatívy na dotknutej ulici neexistujú, zámerom bolo prispôsobiť výšku stavby a výšku rímsy susedným objektom a bez upútania na seba vhodne doplniť radovú zástavbu o kvalitný zážitkový obytný priestor.

Miesto: Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2009-2011

Dva rodinné domy súrodencov na spoločnej parcele, Konská

Dva rodinné domy súrodencov na spoločnej parcele, Konská

Dva rodinné domy súrodencov na spoločnej parcele, Konská

Dva rodinné domy sú navrhnuté v prieluke zastavaného územia obce Konská pri Rajci. Vlastníkmi sú súrodenci a ich rodiny. Napriek úzkej stavebnej parcele (cca 16m) sú na pozemku umiestnené okrem dvoch rodinných domov aj dve garáže s krytým parkovacím státím. Umiestnenie týchto objektov je podriadené vytvoreniu samostatných súkromných / intímnejších odpočinkových zón tak, aby aktivity oboch rodín neboli vzájomne narušené. Napriek priamemu napojeniu parcely na hlavnú komunikáciu obce sú oba rodinné domy od hluku z cesty čiastočne chránené spomínanou garážou.

Objekty majú identickú dispozíciu. Na prízemí sú umiestnené vstupné priestory, kotolňa a wc so sprchou, ktoré tvoria v otvorenom priestore jednu hmotu. Zvyšný otvorený priestor tvorí kuchyňa s jedálňou, ktorá “komunikuje” cez otvorené schodisko s obývacou izbou orientovanou na juhozápad. V podkroví sa nachádza súkromná časť – dve izby, spálňa a kúpeľňa s wc. Spálňa má v rámci miestnosti šatník a menšiu pracovňu, ktoré majú možnosť uzatvorenia.

Stvárnenie bývania pre mladých klientov a ich rodiny je jednoduché tvarom, štruktúrou i materiálom. Rodinný dom archetypálneho charakteru je dotvorený vonkajšou terasou, ktorá plynule nadväzuje na základné funkcie prízemia (obývacia izba, kuchyňa s jedálňou a vstup). Na severnej fasáde je spustená plechová krytina strechy až po upravený terén. Tým je táto fasáda chránená pred nepriazňou počasia. Aj tento prvok dotvára celkové vnímanie architektúry domu, stvárnenia hmoty nielen exteriéru, ale aj voľného interiéru so zachovaním priehľadov, v duchu tradičných princípov architektúry na dedinách a názoru autora.

Miesto: Konská pri Rajci
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2008-2013