Rekonštrukcia kultúrneho domu, Kamenná Poruba

Kultúrny dom prešiel za obdobie viac ako 30 rokov viacerými úpravami. V poslednom období sa kultúrny dom stáva multifunkčným strediskom celej obce. Počiatočnými funkciami objektu boli hlavne divadelné predstavenia, konanie osláv, jubileí, svadieb. Na 2.n.p. bola zriadená obecná knižnica. V poslednej dekáde sa multifunkčnosť objektu značne rozrástla. Okrem spomínaných funkcií, ktoré spĺňa objekt aj v súčasnosti, sú to ďalej stretnutia rôznych skupín občanov, ktorí nacvičujú svoje programy. V obci pôsobia tri spevácke skupiny, divadelný súbor, precvičovanie aerobiku, kalanetiky a karate. Ďalej sa tu stretávajú členovia Senior klubu, dobrovoľní hasiči, urbárnici, futbalisti a iní.
Na silnom multifunkčnom využití tohto objektu je postavená väčšina voľnočasových aktivít občanov obce a z tohto dôvodu je jej prínos zníženia tepelnej náročnosti objektu, zlepšenia tepelného komfortu a zveľadení priestorov nesmierne dôležitý. Celková zmena výrazu priestorov interiéru sa začala už v roku 2005, kedy bola zrekonštruovaná hlavná sála a pridružené salóniky.
V ďalšom období bola rekonštruovaná kotolňa (parná na tuhé palivo) na plynovú kotolňu. V roku 2009 boli vymenené drevené dvojité okná za plastové okná s dvojsklom. Následne bola prevedená regulácia celého vykurovacieho systému, nakoľko došlo k zníženiu tepelných strát o viac ako 35%. V tomto období sa prevádza rekonštrukcia kuchyne s novou technológiou.
Od roku 2012 je v príprave finálna fáza rekonštrukcie – zateplenie objektu a úprava vonkajšieho vzhľadu spoločenského domu. Projektová dokumentácia rieši práve túto finálnu fázu.

Miesto: Kamenná Poruba
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2006