Rekonštrukcia vstupného priestoru spoločnosti Biomasa

Rekonštrukcia interiéru vstupnej haly spoločnosti Biomasa zhodnocuje existujúci vstupný priestor pre prvý styk so zákazníkom. Zložitá prevádzka vstupného priestoru zavádza a dezorientuje potencionálneho klienta či návštevníka tým, že sa v priestore stretáva niekoľko komunikačných prúdov prevádzky firmy. Vstup do haly je cez zasklené nárožie zhodný pre zamestnancov i pre návštevníkov. V interiéri sa komunikačné prúdy delia na: vstup do výrobnej časti, schodisko do administratívno – prevádzkovej časti, vstup do kancelárie prevádzky, administratívny archív firmy a samotný priestor pre zákazníkov – recepciu.

Navrhovaná rekonštrukcia rieši funkciu prvého kontaktu so zákazníkom. Priestor je sústredený (navádzaný) na recepciu i ostatné prezentačno-informačné funkcie vstupnej haly, tak, aby sa zákazník pri vstupe do miestnosti prirodzene orientoval. Klient má už vo vstupnom priestore čitateľný prehľad o funkciách, ktoré ponúka priestor.
Koncept návrhu sa sústreďuje na jasnú čitateľnosť a až triviálnu jednoduchosť radenia funkcií tak, aby návštevník vnímal len funkcie, za účelom ktorých spoločnosť navštívil.
Prezentácia produktu je vnímaná v netradičnom hmotovo – priestorovom, či materiálovom riešení, no v materiáloch a funkciách, ktoré sú pre spoločnosť dominantné. Horiaci plameň v krbe, dve steny vyhotovené zo skla naplnených peletami, nábytková stena s propagačnými materiálmi, či stena za recepciou s odkazom na prírodu a ekologické materiály. Samotný priestor je tak rozdelený na vstupnú časť s prezentáciou produktov a informačnými materiálmi, čakací priestor, recepčný priestor s vybavením klientov, administratívny archív a komunikačný uzol s informačnými materiálmi pre recepciu.

Priestor je poplatný hlavnej myšlienke spoločnosti pre „otvorený komunikačný priestor, ktorý spája ľudí“, so zachovaním racionálneho delenia funkcií. Zároveň priestor ponúka nerušený, krátky pobyt klienta v priestore, ktorý je centrom umelecko – prezentačnej funkcie spoločnosti.

Miesto: Kysucký Lieskovec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2011