Jedálenský stôl

Do interiéru, ktorému vládne harmonický a dynamický dizajn, sme navrhli jedálenský stôl na mieru. Popretie noriem pravouhlého obdĺžnika, ako ho všetci poznáme (až nekonečne dlhých stolov…), bolo využité na zamyslenie sa nad základnými princípmi stolovania. Veľkosť stolovania je v pravom zmysle odvodené od počtu osôb, ktorí sedia za stolom. Funkčná plocha pre jednu osobu bola navrhnutá a je overená na 600×600 mm. Pridaním maximálne štyroch osôb, ktoré budú stolovať, máme už 4 štvorce 600×600 mm. Ak sa pozrieme na nevýhodnú komunikáciu dvoch vedľa seba stolujúcich osôb, tak štvorcami funkčnej plochy pre jednu osobu, vieme na túto nevýhodu reagovať. Pootočením funkčných plôch mierne od seba, sediaci vedľa seba viac vizuálne komunikujú. Jednoduchým funkčným konceptom vznikol zaujímavý tvar, ktorého pridaná hodnota je v prirodzenom materiáli a osadení na 5 nôh, ktoré sú zapustené do masívu duba…

Miesto: byt Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2012

Kovové vešiaky

Kovové závesy na oblečenie alebo uteráky boli navrhnuté do priestorov so striedmym dizajnom. Jednoduchosť, racionalita a substancionálnosť návrhu, s použitím až triviálneho materiálu vytvára dizajn, ktorý sa v architektúre prezentuje najmä svojou funkčnosťou. Prísne opracovanie materiálu, povrchová úprava a konečné umiestnenie prvku je možné navrhnúť iba do priestoru, ktorý architekt dobré pozná. Nadradenie funkcionality nad estetickou rovinou sa nemusí skončiť v dizajne nevyhnutným doplnkom, ktorý budeme „len“ používať…

Miesto: Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2013