Rodinný dom v úzkej prieluke radovej zástavby, Rajec

Novostavba rodinného domu na Partizánskej ulici, na „výpadkovke” z mesta, je osadená do existujúcej, veľmi rozmanitej neregulovanej štruktúry zväčša radových rodinných domov. Objekt je osadený približne 2m nad pôvodným terénom tak, aby bola zabezpečená bezbariérovosť objektu a úroveň podlahy prízemia bola nad existujúcou úrovňou priľahlej komunikácie. Objekt je čiastočne podpivničený, jednopodlažný, v priestore hlavného obytného podlažia má vloženú galériu.

Dispozícia objektu bola vyhodnotením viacerých kritérií:

  1. Vysoko frekventovaná komunikácia “posunula” obytnú zónu objektu čo najďalej od “pomyselnej” stavebnej čiary – až za hmotu vstupného/garážového priestoru.
  2. Orientácia stavebnej parcely východ-západ “rozšírila” obytný priestor do exteriéru vloženým átriom, ktoré vytvára súkromnú/oddychovú zónu bývania.
  3. Vloženým átriom sa podarilo docieliť nadštandardné presvetlenie hlavného obytného priestoru, prihliadajúc na nedostatky výstavby v prieluke.
  4. Komponovanie dispozície priestoru pomohlo zaradiť izby rodinného domu čo najďalej od jestvujúcej komunikácie s ideálnym orientovaním na východ – vytvárajú tak nočnú, súkromnú časť domu.

Rodinný dom je určený pre staršiu generáciu. Tvar domu vyplynul z obmedzení parcely / prieluky, klientskych požiadaviek a autorského rukopisu. Aj keď regulatívy na dotknutej ulici neexistujú, zámerom bolo prispôsobiť výšku stavby a výšku rímsy susedným objektom a bez upútania na seba vhodne doplniť radovú zástavbu o kvalitný zážitkový obytný priestor.

Miesto: Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2009-2011