Dom pod Dubovou – interiér

Boli sme oslovení k vypracovaniu štúdie, už zrealizovaného rodinného domu. Dom klasického tvaroslovia „modernej architektúry“, ktorému nezáleží na kultúrnej krajine, geniu loci. No hodená rukavica sa neodmieta a aspoň interiérom chceme chladnému tvarosloviu vdýchnuť teplo domova, prívetivosť a intimitu. Navrhujeme koncept drevených obkladov komunikačných priestorov, najmä schodiska. Vertikálna komunikácia je zážitkovým priestorom, schodisko má priestor, zábradlím je knižnica. Nazvali sme ho vertikálnou obývačkou. Drevo, základný materiál tvorby, sme pustili aj do kuchyne, ktorá je kombináciu bielych plôch a dreveného masívu.

Miesto: Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2016