Objekt Tvorivých dielní v areáli SOU, Kysucké Nové Mesto

Objekt školy s tradičnými remeslami spĺňa kritéria prezentačného priestoru nielen SOU, ale aj rozšíreného kultúrno-spoločenského života mesta. Objekt je vytvorený s cieľom pokloniť sa tradičnému ľudovému staviteľstvu v oblasti severného Slovenska – Kysúc a Oravy, nielen materiálmi a konštrukciou, ale aj jednoduchým, harmonickým tvarom. S kontrastným školským areálom nechce súperiť, práve naopak, jeho zámerom je areál dotvoriť a sprístupniť verejnosti. Rovnako žiakom ponúka nový zážitkový priestor.

Navrhovaný objekt prezentuje samotnú prapodstatu dedičstva našich otcov, ich zmýšľanie, spôsob života… Práve tu, v tradičných remeslách, objekt nachádza veľký zmysel v prezentovaní týchto funkcii pre ďalšie generácie. Má demonštrovať modernú až futuristickú budúcnosť, ktorá je tak blízka mladému študentskému životu. Forma hmoty vychádza zo zavedenia najzaujímavejších priehľadov na pozemok medzi objektmi dielní, jedálne (s internátom) a objektom sociálneho bývania.

Je transformáciou dynamickej mladej komunity. Hmota nenudí, je výjavom akoby nového znovuzrodenia medzi zastaraným areálom, novým oživením, novým srdcom tlčúcim v novej dobe, novým začiatkom progresívnej budúcnosti školy. Funkčnosť objektu nie je determinovaná len ľudovými remeslami (ktoré budú zaradené do vyučovacieho procesu), ale aj ďalšími funkciami:

  • rozšírenie vyučovacích kapacít
  • prezentácia firiem, produktov
  • verejné prezentácie remesiel
  • semináre, rokovania, prednášky, workshopy
  • výjazdové zasadania mestského zastupiteľstva
  • galéria, sympózia, výstavy

Multifunkčnosť objektu, jeho tvar, použité tradičné, udržateľné materiály i osadenie objektu v dotyku s prírodou ho predurčujú k významnej funkčnej – umelecko-estetickej úlohe pri prezentácii školy a mesta.
Slúži žiakom, verejnosti – občanom, zástupcom mesta, návštevníkom. Bude sa uchádzať aj o významné postavenie pre šírenie osvety miestnej školy a napomáha pri rozvoji oblastného turizmu.

Miesto: Kysucké Nové Mesto
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2012-