Dom hier, Svinná

Priatelia z detstva, priatelia veční. Dlhoročným priateľom navrhujeme rodinný dom v dedinke neďaleko Trenčína. Síce na dedine, no parcela má svoje obmädzenia odtstupmi od železničnej dráhy, odstupmi od pozemkov, i výškovou niveletou. Dom, bungalov. Áno, aj nie. Napriek prísnym podmienkam suseda, o netienení z južnej strany, sme navrhli dom, ktorý má nad tretinou domu dvojpodlažný charakter. Dom v obkolesení susedov má svoje vlastné súkromie, intimitu a je plný slnka. Postupným realizovaním, čiastočne i svojpomocne, investor získava čoraz väčšiu dôveru navrhovaným riešeniam a v priebehu prác na hrubej stavbe vznikajú postupne štúdie interiéru. Dom dostáva úplne iný charakter. Interiér, ktorému vlievame život, spätosť so základnou myšlienkou návrhu – hrou detí.

Miesto: Svinná, Trenčín
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2015-2018