Lab s novou tvárou, Žilina

Celosvetová spoločnosť GS1 sa zameriava na zavedenie čiarových kódov, RFID, QR kódov do výroby, logistiky, zdravotníctva a iných odvetví. Príklady procesu zavedenia značenia výrobkov a služieb boli viac ako desaťročie situované v open-space na prízemí Žilinskej centrály pre Slovensko.

Návrh vychádza zo samotného procesu zavedenia digitálnych čiarových kódov do výroby. Úvodné stanovisko sa nachádza v centre priestoru pri vstupe do labu, kde sa návštevníkovi vysvetlí základný proces značenia, jeho typy a kategórie. Na druhom stanovisku sa vysvetlí opatrenie produktu, či služby kódom cez špecifické tlačiarne, náramky, atď. Tretím stanoviskom sa demonštruje proces naskladnenia produktov, skladovanie a na štvrtom, poslednom stanovisku sa vysvetlí proces dopravy k zákazníkovi, či do obchodného styku a samotný predaj výrobku.

Tieto procesy sú dizajnovo delené panelmi s veľkoplošnými dotykovými obrazovkami. Stanovišťa sú dotvorené reálnymi prvkami používanými v logistike, či v segmente priemyslu a zdravotníctva (RFID tlačiarne, pásový dopravník, predajný pult,..). Proces zavedenia kódov v laboratóriu je týmto spôsobom kombináciou sofistikovaného softvéru, ktorý prepája dotykové obrazovky s fyzickými prvkami používanými v logistike.

Celková revitalizácia priestoru bola pripravovaná 6 mesiacov a realizácia trvala 3 mesiace. Priestor sa vyčistil, odstránili sa povrchy stien, podláh. Bola vytvorená nová elektroinštalácia s presunom centrálneho servera. Miestnosť bola omietnutá, podlahy boli opatrené liatou podlahou – epoxidom. Jednotlivé pevné, zabudované nábytky panelov a úložných segmentov sú zrealizované na mieru. Povrch je kombináciou vysokého bieleho lesku s prvkami olejovanej preglejky.

Miesto: Žilina, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2020-2021

Foto: David Mackovič Photography