Aktívny PARK Rajec

Hlavným cieľom komunity Aktívny PARK Rajec je združovanie aktívnych ľudí z Rajeckého regiónu s potenciálom vytvárania čiastočnej lokálnej sebestačnosti pre potreby regiónu i komunity.

Týmto spôsobom eliminujeme odliv pracovného potenciálu z mesta. Združovaním neziskových organizácií, občianskych združení, farmárov, vytvára participatívnu spoločnosť, ktorá vytvára verejné aktivity v oblasti art – kultúry, umenia, vzdelávania, sociálnej sféry a zároveň zapája verejnosť do aktivít komunity.

Zmenou prístupu k spoločnosti, zapojením ich potenciálu do komunity vytvárame nové pracovné prostredie, nové možnosti rozvoja regiónu, zmenu jej sociálnej štruktúry až po nový uvedomelý pohľad na kultúru, umenie a tradíciu.

Komunitné združenie Aktívny PARK Rajec je organizácia, na ktorej so zanietením pracujeme, chceme ju zveľaďovať, aby sme jej umožnili rásť kultúrnym, sociálnym, umeleckým, ale hlavne komunitným smerom. Najmä pre jej udržateľný rast potrebujeme práve Vás, aby sme v sile komunity našli zmysel spoločnej práce.

Aktivity združenia

  • artrové, umelecké a vzdelávacie akcie
  • pravidelné aktivity (komunitné kiná, večerné debatúvačky, yoga, komunitné raňajky,…)
  • farma-obchod, predaj z dvora (jar 2019)
  • aktívne trhovisko, farmárske trhy
  • nájomné priestory barterovým spôsobom

Sídlo združenia

Aktívny PARK Rajec sídli v úzkom kontakte s centrom mesta na ulici M. R. Štefánika, v mestskom dome Jána Podolana. Dom je vlastníctvom členov predstavenstva OZ, ktorí ho celý prenajímajú občianskemu združeniu nezištne, iba za nevyhnutné náklady na prevádzku.

BLOG

Akcie, aktivity, novinky – v Aktívnom PARKU Rajec neustále pracujeme na nových veciach…

KONTAKTY

Aktívny PARK Rajec je občianske združenie, ktoré sa riadi stanovami OZ, má svojho štatutára a predstavenstvo.

Ing. Arch. Peter Kasman

predseda OZ

0903 340 504

Ing. Zuzana Žideková

člen predstavenstva OZ, projektový manager

0903 513 806

Lokálny členovia

Alžbeta Kasmanová, Rastislav Buchta, Alžbeta Beňadíková, Štefan a Eva Kurucovci, Anka Očková

členovia LAND +

Katka Mačková, Lukáš Hrošovský, Silvia Janošková

Zapoj sa aj TY!

Chceš sa stať dobrovoľníkom, členom v OZ Aktívny PARK Rajec? Neváhaj a kontaktuj nás, tešíme sa na Teba!

4 + 5 =

Participujúce skupiny a OZ Rajeckej doliny

RustCust cyklodielňa
Pizza Pekáreň
Architektonické štúdio Treea | TREEA
Rodinné centrum Paletka
Kofola
Cimat – železiarstvo Rajec

Sponzori

Hľadáme generálneho sponzora!