Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Pastoračná záhrada sa nachádza v kontakte s románskym kostolom sv. Ladislava a Pastoračným centrom na námestí A. Škrábika v Rajci. Návrh na jej obnovu a sprístupnenie verejnosti podalo občianske združenie Tilia spolu s grantovým programom Prie-Story Ekopolisu. Členovia realizačného tímu sa spolu s projektantom zúčastňovali prednášok, workshopov grantovej organizácie. V príprave prebehlo niekoľko stretnutí s občanmi a deťmi, ktorí budú spomínaný priestor využívať. Veľké množstvo informácií, ktoré sa za viac ako 10 mesiacov nazbieralo, bolo tým najlepším podkladom pre spracovanie návrhu záhrady pre širokú verejnosť, priestoru pre ľudí, ich potreby, športové i kultúrne vyžitie.

Multifunkčná “záhrada” je navrhnutá najmä pre deti a ich doprovod, ale aj pre mládež, či ako miesto oddychu a prechádzok pre seniorov z blízkeho Domova Vďaky. Športové funkcie napĺňa trávnik futbalového ihriska. Pre deti sú určené drevené prvky (kladiny, preliezačky, kolotoče a hojdačky) z tesársky opracovaného dreva. Z rovnakého, nahrubo opracovaného dreva sú aj ostatné prvky estetického i funkčného vybavenia záhrady: vodné prvky, mlyny, prestrešenie studne, umelecké prvky. Všetky tieto prvky sú výsledkom školy tesárskeho umenia.

Navrhnuté, no zatiaľ nerealizované sú altánky a exteriérové pódia. Tieto prvky doplnia funkcie pastoračnej záhrady o konanie vzdelávacích krúžkov, školy v prírode (ako doplnkový učebný priestor neďalekej školy), ale aj konanie koncertov, bohoslužieb, prednášok,…

Miesto: Rajec
Autor: Kasman, Miro Čársky, Eva Stanková a kolektív
Rok: 2007-