Prístavba hotela k hotelovému a liečebnému komplexu Veľká Fatra rozširuje ubytovaciu kapacitu známeho hotela v Turčianskych Tepliciach v samotnom centre kúpeľného mesta. Prístavba hotela je 5-podlažná. Parkovacie miesta sú na úrovni 1. nadzemného podlažia čiastočne prekryté. Na 1.n.p. sa nachádza hlavné spojenie s hotelom Veľká Fatra (rozširuje jeho vstupnú a recepčnú halu), nachádzajú sa tu drobné doplnkové prevádzky, ako aj doplnkové nájomné priestory. Okrem izieb sa na prízemí nachádza zázemie k plaveckému bazénu. Ďalej šatne, hygiena, technológie, ďalej doplnkové funkcie ku kúpeľným funkciám Veľkej Fatry – vírivky + zábaly. Na 2.-5.np sa nachádzajú izby a apartmány.
Prístavba hotela nadväzuje na architektúru (tvarom, kompozíciou hlavných hmôt) Veľkej Fatry. Pôvodnému objektu navrhovaná časť nekonkuruje, ale vytvára s ním centrálny komplex liečebného domu s ubytovaním vyššieho štandardu (****). Hlavným výrazovým prostriedkom je západná fasáda. Dvojplášťová zasklená fasáda je „zrkadlom“ priľahlého parku a tak znásobuje prírodný motív, ktorý je vsadený aj medzi dvoma plášťami zasklenej fasády (na každom podlaží sú medzi dvoma plochami fasády osadené kvetináče s vegetáciou).

Miesto Turčianske Teplice
Autor Damián Vizár, Martin Bumbál, Dušan Ďurina, spolupráca: Peter Kasman, Viera Muravská, Braňo Balúch
Rok 2007-2010