Komunitné združenie Aktívny PARK Rajec, po úspešnej akcii STRETNIME SA NAVZÁJOM organizovalo uplynulú nedeľu ďalšie multikultúrne stretnutie v záhrade za pastoračným centrom.

Schéma eventu bola obsahovo podobná, no pribudli noví členovia, ktorí komunitné stretnutie obohatili. Stretnutie pod názvom STRETNIME SA!, malo opäť vysoký ohlas u zúčastnených v programe i u samotných návštevníkov.

Na záhrade sa opäť rozdávali koláče, no tentokrát organizovane. Prečo? Pretože návštevníci, ktorí si doniesli koláč, súťažili o najchutnejší. Čapovalo sa pivo z domácich pivovarov, opekali sa špekáčiky a svojou čerstvou praženou kávou oživil toto stretnutie Penzión u Hromadov v spolupráci s Green Plantation.

Hudobný sprievod Hoperise vytvoril zázemie pre tanečno-spevácky súbor Studničky. Tí sa zhostili svojej úlohy s nadšením a pri jednotlivých vystúpeniach, bolo vidieť nemý úžas návštevníkov, ktorí ani netušili, že súbor pochádza práve z Rajca.

Oživenie v podobe spoločnej opekačky, detských hier s OZ Paletka, výstavou umeleckých diel s pálenej hliny doplnili „stálice“ v oblasti zdravia a handmade.

Ďalšie kultúrno-umelecké stretnutie zamerané na tých najmenších bude na konci prázdnin.