Rekonštrukcia učebne na školskú kaplnku s knižnicou, Rajec

Duchovný priestor. Výzva pre architekta i klienta. Objekt cirkevnej školy nemal školskú kaplnku niekoľko rokov. Bohoslužby sa konali vždy alternatívnom priestore jednej z učební. Situácia sa zmenila vyprázdnením školskej triedy, ktorá mala navyše možnosť vstupu aj z exteriéru. Priestor kaplnky sa začal formovať už pri dlhých diskusiách architekta, výtvarníka a klienta. Klient – správca farnosti v Rajci, dal zasvätiť kaplnku Duchu Svätému. Práve tu sa rodia myšlienky o stvárnení priestoru v tendenciách jednoduchosti, prívetivosti, “tepla” priestoru, či svetelných zážitkoch. Prírodné materiály (blízke miestnej rezbárskej tradícii), kombinácia dreva a skla, abstraktné zobrazenia perforáciou vstupnej steny, jednoduché až triviálne formovanie prvkov interiérového dizajnu, vytvárajú v priestore hľadaný pokoj a transcendentálnosť rozjímania. Zamýšľanie sa nad tenkou hranicou medzi pozemským a nadpozemským, medzi vnútorným a vonkajším… medzi skutočnosťou a príbehom knihy (vložená funkcia knižnice), myšlienkou…

Miesto: Cirkevná základná škola sv. J. M. Vianneyho, Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman, Lacka Repková
Rok: 2010-2013

<!-- [et_pb_line_break_holder] -->