Spoločnosť. Komunita. Občianske združenie.

Sledujúc spoločensko-sociálne pomery, kultúrne povedomie a (ne)podporu lokálnych aktívnych ľudí prebudilo v nás záujem o veci verejné. Vznikol Aktívny PARK Rajec. Tak sa pôvodne mala nazývať priemyselná zóna v Rajci, bývalý areál Rajčanky. Bez pravidiel, bez stanov, bez statusu organizácie, no s nadšením pre dobrú vec. S nadšením povzniesť kultúrne povedomie v meste. S nadšením hľadať a spájať ľudí, pre ktorých je práca v komunite zmyslom uplatnenia svojich vedomostí, skúseností a hlavne ich zdieľania pre potreby, či osvetu iným. Aktívni pre ľudí Rajeckej doliny. Aktívni pre tých, ktorí chcú svoj domov, život v spoločnosti povzniesť na vyššiu úroveň a pritom pomôcť.

MYŠLIENKA: SPÁJANIE ĽUDÍ PRE POMOC ĽUĎOM. INAK.

Práca dobrovoľníka často na úkor vlastného času, rodiny, či zamestnania prináša svoje ovocie len po malých krokoch, nebadane. Sú tri roky postačujúce na hodnotenie, pohľad do spätného zrkadla?

Fakty:
3 akcie v roku 2017 s návštevnosťou 900 ľudí pri 35 vystupujúcich, 11 akcií v roku 2018 (a niekoľko premietaní) s návštevnosťou 1100 ľudí pri 33 vystupujúcich, 9 akcií v roku 2019 s návštevnosťou 1000, pri 50 vystupujúcich.
Aktívny PARK bol vidieť na žilinskej pecha kucha night 2018, v týždenníku MY žilinské noviny máme publikovaných 12 článkov, pričom v roku 2018 sme sa stali hlasovaním čitateľov novín MY najprogresívnejšie rastúcim občianskym združením Žilinského kraja. V rozhlase RTVS sme dosiaľ absolvovali 7 nahrávok z akcií či brigád a v televízii RTVS sme na sklonku roku 2019 predstavili činnosť Aktívneho PARKu v rámci programu Slovensko advent 2019.

V roku 2020 sa budeme naďalej zameriavať na rozmanitosť akcii a zároveň pozvaných hostí, účinkujúcich, prednášateľov. Zameriame sa na komornejšie akcie, no pre širšie spektrum návštevníkov.

Galéria fotografií z našich akcií

A aký je obraz Aktívneho PARKu v zrkadle pocitov samotnej komunity? Zadosťučinenie, nové pracovné i osobné výzvy, obetavosť a neustála potreba (a tým súvisiaca vnútorná sila) prekračovať prekážky.
Denno-denné učivo s názvom “práca v komunite” môže byť pokojne známkovaná školským systémom od 1 do 5. Niekedy na výbornú, niekedy prepadáme. Sme napojení na vašu spätnú väzbu. Pravdepodobne o nej neviete, no nám pomáha učiť sa, pokračovať a hlavne vytrvať.
Občianske združenie je pevnou väzbou slobodne združených osôb. Výsledkom jeho činností nie je osobný prospech, zisk, či medializácia. Výsledkom správne fungujúcej komunity je naplnenie myšlienky, na podklade ktorej vznikla. V našom prípade ste to vy!

Našťastie je jeho podpora transparentná, nie je zložitá, nevychádza z podnikateľského prostredia a ani nie je viazaná na komunálnu politiku.

Podporte nás – 2%

Podporte nás aj tento rok 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte výraznejšiu komunikáciu s vami prostredníctvom osvety v organizovaných eventoch. Máme pripravených 8 akcií rôzneho druhu a zamerania. Začneme podporovať drobných pestovateľov a malých podnikateľov v oblasti tradičných remesiel Rajeckej doliny.

V roku 2020 začíname pracovať na spoločných cieľoch mesta Rajec a čaká nás aj podpora turizmu Rajeckej doliny. Ako? Aktívne!