Aktívny park Rajec 2021- prispejte 2%

Aktívny park Rajec 2021- prispejte 2%

Nadšenie. Ľudia. Aktivita.

Na začiatku bolo nadšenie povzniesť kultúrne povedomie v meste. Nadšenie hľadať a spájať ľudí, pre ktorých je práca v komunite zmyslom uplatnenia svojich vedomostí, skúseností a hlavne ich zdieľania pre potreby, či osvetu iným. Aktívni pre ľudí Rajeckej doliny. Aktívni pre tých, ktorí chcú svoj domov, život v spoločnosti povzniesť na vyššiu úroveň a pritom pomôcť. Nadšenie a motivácia ostávajú. A to nás ženie vpred.

Vstupujeme do piateho roku činnosti Aktívneho PARKU Rajec. Vstupujeme do neistého obdobia, no s motiváciou vytrvať v práci pre spoločnosť. Minulosť nám ostala ako pevný totem. Vieme vytrvať, vieme sa na pádoch učiť, ostáva silné jadro, v ktorom sme si vzájomne oporou. 25 akcii, nespočetné množstvo článkov, rozhovorov, nahrávok. Práve v činnosti pre vás ste mohli spoznať našu silu, zmysel pre detail, dôslednosť a výber tém takpovediac “bez servítky”. No pocítili ste aj naše nedostatky, z ktorých sa chceme poučiť a slúžia nám ako výzvy do budúcnosti. S výzvou pracovať na sebe, pre druhých.

Aj na to nám slúžia vaše 2% z daní. Vkladáme ich lepšej organizácie akcií, do cateringu, do vybavenia ozvučenia, svetlotechniky, mobiliáru. Takto vieme prinášať kvalitnú a pritom nevšednú hudbu, filmy, umenie, divadlo. Verejne hovoriť o témach komunálnej politiky, podnikania, edukácie, či histórie a vytvoriť obecenstvu i speakrom dôstojné podmienky.

Podporte nás aj tento rok 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte výraznejšiu komunikáciu s vami prostredníctvom osvety v organizovaných eventoch. Už teraz pripravujeme aktivity nielen na rok 2021, ale aj na ďalšie obdobie, ktoré je predpripravou celého Žilinského kraja na potenciál organizovať Európske hlavné mesto kultúry 2026. Podporou nás, podporujete vlastné kultúrne a artrové vyžitie v Rajeckej doline. Aj prostredníctvom nás podporujete drobných pestovateľov a malých podnikateľov v oblasti tradičných remesiel, či inovatívne podnikateľské zámery mladých v Rajeckej doline. V roku 2021 začíname pracovať na spoločných cieľoch oživenia kultúry mesta Rajec a čaká nás aj podpora turizmu Rajeckej doliny. Ako? Aktívne!

Aktívny PARK Rajec
občianske združenie
IČO: 51282721
Sídlo: M. R: Štefánika 624/10, 015 01 Rajec

Galéria fotografií z našich akcií

A aký je obraz Aktívneho PARKu v zrkadle pocitov samotnej komunity? Zadosťučinenie, nové pracovné i osobné výzvy, obetavosť a neustála potreba (a tým súvisiaca vnútorná sila) prekračovať prekážky.
Denno-denné učivo s názvom “práca v komunite” môže byť pokojne známkovaná školským systémom od 1 do 5. Niekedy na výbornú, niekedy prepadáme. Sme napojení na vašu spätnú väzbu. Pravdepodobne o nej neviete, no nám pomáha učiť sa, pokračovať a hlavne vytrvať.
Občianske združenie je pevnou väzbou slobodne združených osôb. Výsledkom jeho činností nie je osobný prospech, zisk, či medializácia. Výsledkom správne fungujúcej komunity je naplnenie myšlienky, na podklade ktorej vznikla. V našom prípade ste to vy!

Našťastie je jeho podpora transparentná, nie je zložitá, nevychádza z podnikateľského prostredia a ani nie je viazaná na komunálnu politiku.

Podporte nás – 2%

Podporte nás aj tento rok 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte výraznejšiu komunikáciu s vami prostredníctvom osvety v organizovaných eventoch. Máme pripravených 8 akcií rôzneho druhu a zamerania. Začneme podporovať drobných pestovateľov a malých podnikateľov v oblasti tradičných remesiel Rajeckej doliny.

V roku 2020 začíname pracovať na spoločných cieľoch mesta Rajec a čaká nás aj podpora turizmu Rajeckej doliny. Ako? Aktívne!