Aktívny park Rajec 2023 – prispejte 2%

Aktívny park Rajec 2023 – prispejte 2%

Každoročne je našou prosbou o vaše darované 2% pre naše OZ skôr zamyslením, či súhrnom toho najdôležitejšieho, čo sme v uplynulom roku aj za vašej podpory zrealizovali.

Tento rok to nebude inak. Veríme, že oslovenie cez našu prácu medzi ľuďmi v meste, či na rôznych miestach Európy, je lepšou prosbou o vašu podporu ako sľuby v textovom formáte.

Rok 2022 začal kolaudáciou nášho priestoru pre obchodík, nepoznajúc jeho zameranie, funkciu. Začali sme s pomocou vás, rodín a známych hľadať jeho naplnenie. V najtajnejšom sme dúfali v zázrak pekárne…

Prvé 4 mesiace v roku sme intenzívne venovali príprave +LAND Training. Počas posledných štyroch aprílových dní 2022 sme v prírode Malej Fatry, v Novej Synagóge v Žiline, v Bioklimatickom parku v Drieňovej a na námestí v Rajci hostili 15 profesionálov z celej Európy, ktorí majú  Landart vytetovaný v srdci. Títo ľudia prišli medzi nás, aby sa dozvedeli o našej krajine, prírode a kultúre informácie – potenciály a limity – pre budúce konanie LANDARTU na Slovensku.

Land konferencia | Piatok 29.04 | Nová Synagóga Žilina | Facebook link

LAND(art) Training – Nová synagóga (novasynagoga.sk)

V predposledný aprílový víkend sme tradične prešli okolie rieky Rajčanky, aby sme sa tak ako každý rok, zapojili do akcie ČIVORADO. Tak sme si upratali aspoň to na čo máme dosah a to, čo nás (bohužiaľ) tiež definuje ako ľudí…

27.4. Dážď. Terchovská dolina.

Skupinka prírodných profesionálov, zahraničných hostí, ktorí majú v DNA prírodu, umenie a kultúru kráčajú v Terchovskej doline smerom k Žiaru. Čakajú nás intenzívne dva dni v lone prírody, na okraji medzi kvitnúcou trávou a zasneženým majestátom hrebeňa Malej Fatry. Práve tu začína + LAND Training, jeden z najväčších worshopov, ktorú Aktívny PARK Rajec zorganizoval.

3.-4. deň

Tretí a štvrtý deň Training weeku je v znamení príchodu do civilizácie, miest Žilina a Rajec. Za výraznej podpory OZ Truc Spheric a teda Novej Synagógy organizujeme workshop s prezentáciou všetkých účastníkov LAND +, zastúpené sú krajiny Holandsko, Anglicko, Nórsko, Francúzsko a Slovensko.
Posledný, štvrtý deň putuje zahraničná skupinka do Rajca, aby spoznala ako pracujeme s udržateľnosťou a zlepšením prírodných podmienok na Slovensku v Bioklimatickom parku Drieňová. Tu sa stretáme s otvorenosťou a prijatím človeka, ktorý chce prinavrátiť uvažovanie našich predkov o starostlivosti o prírodné a kultúrne bohatstvo. Deň končíme na námestí v Rajci, kde nás privítal primátor a bohatá folklórna hudba. My sme sa však usadili do stredu námestia, do radnice, ktorá nám rozprávala o pamäti architekta svetového mena …

Po organizácii týchto dní sme si odpočinuli a nabrali sme skúsenosti v Európe. V júni sme navštívili Terscheling, maličký ostrov neďaleko Holandského pobrežia v Severnom mori. Oerol je LAND festival s 30 ročnou históriou. A aspoň jeden poznatok?

Áno. Neuveriteľná pokora k prírode a moru. Človek, domorodec, ktorý pomáha prírode výsadbou drevín a stromov tak, aby jeho ostrovný systém, piesok, na ktorom stojí ostrov, neodvial vietor do Severného mora. Tento ostrov by neexistoval, ak by LANDART nezakročil myšlienkou sprístupniť ostrov a tým vybudovať kultúrne povedomie o záchrane ostrova…

Pred prípravou ďalšieho ročníka NEZABUDNUTÍ SUSEDIA 9.9. sme odleteli do Nórska. Východne položené mesto Bodo bude v roku 2024 Európskym hlavným mestom kultúry a my sme boli pozvaní k nahliadnutiu nielen do príprav tohto štatútu, ale aj spoznávať biodiverzitu a pre nás neobvyklé limity krajiny, národných parkov a pobrežného systému miest.

Jeden deň, jedna hodina, jeden tón a ticho.
Tak začala spomienková tryzna o SUSEDOCH, ktorí nemajú ostať zabudnutí. Stali sa mementom, aby sa už nikdy viac nič podobné nemohlo udiať. Mesto Rajec si spolu s ďalšími viac ako 60- obcami a mestami na Slovensku uctil deň, kedy boli z nášho územia deportovaní prví židovskí obyvatelia.
Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť.Aj keď nemôžeme všetkým obetiam dať mená, prajeme si, aby boli pre nás nezabudnutí. Pretože každý z nich bol kedysi niekoho susedom.

Predvianočné rodinné trhy OZ Paletka

Už v závere roka, 19. novembra, sme sa pridali k organizácii PREDVIANOČNÝCH RODINNÝCH TRHOV OZ Paletka. Milá akcia, kopec detí, burza, výmena / predaj detského použitého oblečenia, kultúrny program, divadielko pre najmenších. Akcia v “znovuzrodenej” mestskej tržnici, ktorú organizátori v tento sobotný deň naplnili milými a dobrosrdečnými ľuďmi. A tak sme sa zhostili varenia punču, prípravy kávy, pečenia koláčov. Toto si určite zopakujeme!

Téma poslednej akcie vznikla menším zázrakom. Áno, pre nás je znovuotvorenie PEKÁRNE v DOME CHLEBA zázrakom.Tento dom zažil pekáreň počas svojej viac ako 100-ročnej histórie niekoľkokrát.Najskôr to bolo ťažké obdobie 2. svetovej vojny pánom Podolanom, neskôr po znárodnení tu piekla Žilinská pekárenská spoločnosť.

Po viac ako 40-tich rokoch sa sem chlieb a vôňa pečiva vracia v podobe nového nájomníka – Pekáreň Bytča.

PUNČ, BIKE A NOVÁ PEKÁREŇ

Predvianočný čas sme strávili s vami, s domácimi Rajca a hosťami, ktorí sú nám stálou oporou. Komorná akcia, ktorá všetkých zahriala pri srdci a s punčom aj zimu, ktorá pred Vianocami vládla. V diskusii sme sa dostali k témam o pečení s Pekáreň Bytča – tradičná pekáreň, vždy čerstvé a chutné pečivo, o vzniku a prevádzke prvej cyklodielni v Rajci – RUSTCUST – cyklodielna. Kvalita akcií sa nemeria počtom účastníkov, ale atmosférou, zaujímavými hosťami a širokým spektrom zdieľaných informácii. A presne takúto bodku, v podobe rozhovoru, sme si dovolili s ochotou a zdieľnosťou majiteľov Zámok Kunerad, manželmi Škottovými.

2% sú darom pre každé OZ, aby sa venovalo svojej činnosti, ktorá má vždy charakter pomoci druhým, pre vytváranie lepších podmienok pre kultúru, umenie, zdravie, pomoc, či edukáciu. Každé OZ sa snaží zastúpiť, alebo zlepšiť podmienky pre život ľudí, na ktoré už komunálne zázemie našich miest a dedín nestačí, či nerobí. Každé OZ je dobrovoľníctvom.

Aktívny PARK Rajec nie je výnimkou, ale potvrdením, že prácou pre ľudí rastie význam pomoci občianskych združení pre mesto, jeho kultúru, umenie a vzdelanie nezaostávajúc za súčasným Európskym trendom!

Bude pokračovaním jeho práce prvý medzinárodný Landart na Slovensku v Rajci? My veríme, že áno!