Podkrovie je výzva

Podkrovie je výzva

Podkrovie je výzva

Nedostatočná svetlá výška, množstvo viditeľných nosných konštrukcií strechy, šikmé steny vyžadujúce nábytok na mieru – toto sú najčastejšie úskalia, ktoré prináša bývanie v podkrovných priestoroch. Ing. arch. Peter Kasman sa s nami podelil o svoje skúsenosti s návrhmi podkrovných priestorov. 

Patria návrhy podkrovia k častým typom architektonickej štúdie, ktorú vypracovávate pre klientov?
Áno. Častejšie sú to však rekonštrukcie rodinných domov zo 60. – 90. rokov, keď sa v podkroviach obytná plocha nerealizovala. Tieto priestory slúžili iba ako sklad. Dnes sa vplyvom dopytu po samostatnom bývaní mladých rodín využíva každá voľná plocha objektov, nielen rodinných domov. A tak sa stávajú zaujímavou samostatnou bytovou jednotkou.

Aké obmedzenia prinášajú architektom skosené steny a stropy?
Niekedy sú to obmedzenia, no my to chápeme ako výzvu. Šikmé stropy ako podbitie strešnej konštrukcie nie sú obmedzením, pokiaľ je už v štúdii dômyselne vyriešená dispozícia funkčných zón a rozmiestnenie nábytkov a zariadení.

Šikmé steny komplikujú majiteľom aj výber a rozostavanie nábytku. Je jediným riešením nábytok na mieru?
Ako som spomínal, zásadou je naozaj premyslená architektonická štúdia, ktorá sa s budúcimi užívateľmi neustále upresňuje, dopĺňa či mení. Veľmi často navrhujeme nábytok na mieru, no nie je to nevyhnutné.

Častým problémom v podkroví sú „hluché kúty“ pri stenách. Čo s nimi?
Už v návrhu sa snažíme vyvarovať práve takýmto riešeniam. Kúty, nárožia v podkroví pod sedlovou strechou sa v tradičnej architektúre ani nevyskytovali. Sedlové strechy boli ukončené štítom, ktorý slúžil mnohým funkciám. My tento zásadný prvok sedlových striech transformujeme a vytvárame tu často presvetlenie či možnosť lodžie, resp. balkóna.

A ak sa predsa len vyskytnú?
V štúdii je potrebné vyriešiť tieto priestory pre nábytok, na odkladanie vecí a oblečenia, či na umiestnenie postele, ktorá má v rámci nábytku najnižšiu výšku a nízku funkčnú výšku (vstávanie z postele).

Šikmé stropy ľudia niekedy vnímajú ako obmedzenia,
my ich však chápeme ako výzvu.

Ktoré prvky podkrovia je vhodné potlačiť a ktoré, naopak, vyzdvihnúť?
Nielen v podkroví je najväčšou prioritou dostať do priestoru denné svetlo. Teda nielen pre našu tvorbu je dôležitá práca so svetlom. Umiestnenie okenných plôch či strešných okien je prioritou. Priestor by mal byť svetlý – svetlé tóny stropu, prípadne viditeľných konštrukcií strechy. Ak sa architekt dobre „pohrá“ s priestorom, nie je nutné niečo potláčať. Všetko má svoje opodstatnenie a zmysel pre vyžarovanie tepla a intimity domova.

Aké sú najčastejšie úskalia podkrovných priestorov z vašej praxe a aké riešenia v týchto prípadoch existujú?
V prípade rekonštrukcií je to hlavne svetlá výška priestoru a výška nadmurovky. Ak budúci užívatelia podkrovia nemajú financie na novú konštrukciu zastrešenia, je nutné vyriešiť aj tento problém. Je to možné zmenou hrúbky tepelnej izolácie v strešnej konštrukcii či v podlahe (použitím izolácie s lepším tepelným odporom), čiastočným otvorením strechy pre vikier či zasklené átrium, alebo čiastočným otvorením konštrukcie strechy (obnaženie pásikov, vzpier, klieštin).

Častým úskalím je nedostatok svetla. S ním sa však už v súčasnosti dá veľmi dobre pracovať.

Na jednej strane spomínaným presklením štítov strechy, na strane druhej nekonečným množstvom variácií umiestnenia či množstva strešných okien. Viacerí užívatelia už vopred odsúdia priestor s množstvom viditeľných nosných konštrukcií strechy. Často je to problém aj pre architekta. No nie neriešiteľný. S konštrukciou a do konštrukcie sa dá zasahovať. Jednotlivé prvky sa dajú nahradiť únosnejšími materiálmi, a tak vynechať ďalšie. Náhradou za iný materiál a iný konštrukčný princíp možno vytvárať väčšie rozpony bez podpôr či väčšie možnosti zasklených plôch v streche, v stenách či v štíte.

Podkrovie v historickej budove – má takáto rekonštrukcia svoje špecifiká? Pracovali ste aj na takomto projekte?
Určite áno. Zásadným faktorom obmedzujúcim rekonštrukciu môže byť pamiatkovo chránená budova. Ak je to tak, je nutné tento fakt akceptovať a všetky zásahy konzultovať s pamiatkovým či stavebným úradom. No aj v tomto prípade sa dá veľmi pekne s podkrovím pracovať. Veľakrát ponúka špecifické kompromisy, ktoré sú oživením bývania. Spojenie starého, pôvodného a nového je vždy netradičné a ojedinelé. Takáto práca vám prirastie k srdcu rovnako ako budúcim obyvateľom nového priestoru. Pracoval som na podkroví kaštieľa. Práca má úplne iný rozmer. S takýmto priestorom sa rýchlo zžijete, často s ním vstávate a líhate si spať…

Čo by ste našim čitateľom poradili na záver – ako urobiť naozaj prvý krok pri rekonštrukcii strechy?
Pravdepodobne očakávate odpoveď – osloviť architekta. No pred týmto krokom odporúčam ešte jeden zásadnejší – naučiť sa snívať o svojom bývaní, nezaujať štandardný postoj „googlových“ informácií, ale vedieť architektovi podať svoje očakávania, sny a náplň, ktorú má budúce bývanie (využívanie) priestoru spĺňať.

Ing. arch. Peter Kasman je zakladateľom ateliéru Treea, ktorý sa venuje širokému spektru tvorby architektúry. V práci overuje svoje poznatky z vedeckého výskumu, ktorý súčasne prebieha prostredníctvom externého doktorandského štúdia na Fakulte architektúry. Transformácia regionálnej esencie architektúry – Treea – je motiváciou vytvárať identitu krajiny v budúcnosti pre zachovanie historických daností ľudového staviteľstva. Napĺňa ho práca pre ľudí, pre rozvoj kultúrno-umeleckého a spoločenského diania v Rajeckej doline, ktoré robí prostredníctvom rovnako zanietených ľudí v OZ Aktívny PARK Rajec. Inšpiráciu nachádza v jedinečnosti prírody, ktorú nachádza cez šport, jeho vášni. 

Si študent architektúry, alebo vysokej školy stavebného zamerania – pripoj sa k nám!

Si študent architektúry, alebo vysokej školy stavebného zamerania – pripoj sa k nám!

Pripoj sa do tímu Treea, ktorý navrhuje architektúru originálnu, nevšednú, modernú a pritom tradičnú. Treea je mikrosvet mladých tvorcov zamýšľajúcich sa nad hodnotami nielen umenia, architektúry. Tvoria svet pravých hodnôt, každého klienta.

Transformáciou tradičných schém, výrazových prostriedkov nášho dedičstva vplývame na okolie a snažíme sa prinavrátiť stratenú tvár identity Slovenska.

Naša výnimočnosť nespočíva vo veľkosti navrhovaných, alebo realizovaných stavieb, ale na prístupe k životnému prostrediu, k prírode, ľuďom. Rodinné domy nazývame domovom, interiéry hniezdom rodiny. Administratívne budovy sú pre nás príjemným pracovným prostredím a námestia sú miesta stretávania a socializácie. Široké portfólio zamerania ateliéru však nespočíva v rozmanitosti stavieb za každú cenu, ale sú pre nás obohatením a zdrojom skúseností a motivácie.

Zapojíš sa do tvorivého procesu a rodinnej atmosféry Treea? Chceš stáť pri zrode domova, pracovného prostredia a vidieť ich rásť?

Si študent architektúry, alebo vysokej školy stavebného zamerania, či krátko po jej ukončení? Si zodpovedný, kreatívny no zároveň máš motiváciu celoživotného vzdelávania a nadobúdania skúseností? Napíš nám. Príď medzi nás a vyskúšaj si ateliér, ktorý sa dostal medzi ľudí srdečnosťou a pozitívnym prístupom.

Pracuješ a rád sa zlepšuješ v ovládaní softvéru ako je: 

Autocad

Photoshop

Revit

Excel

Ozvi sa nám – máš jedinečnú príležitosť pracovať na komplexných projektoch, ktoré sa po dokončení stávajú vždy pozitívnou referenciou pre naše štúdio – precízne a ľudsky je našou devízou. 

Volaj, píš – radi sa s Tebou stretneme!

Inšpirácia ľudovou architektúrou na Slovensku pre prácu architektov v 21.storočí

Inšpirácia ľudovou architektúrou na Slovensku pre prácu architektov v 21.storočí

Inšpirácia ľudovou architektúrou na Slovensku
pre prácu architektov v 21.storočí

 

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Uchádzač: Ing.arch. Peter Kasman
Školiteľ: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

„Architektúru v jej najabstraktnejšej forme, bezmennej, s rýdzou formou, ktorá sa formuje niekoľko tisícročí a ktorá je poplatná len človeku, jeho potrebám a prírode možno nájsť len v ľudovke“.

architekt Ferdinand Milučký

Úvod

Prezentovať ľudové tvary, synergiu ľudovej kultúry a stavania, zvyky, tradície i v dnešnej spoločnosti je náročné. Moderný prúd na Slovensku v poslednej dekáde je oklieštený na „trend západu“ a „ekonomické tabuľky“ developerov. Na Slovensku, v Čechách, ale aj celkovo v Európe je zrejmý „globalizačný“ trend modernej architektúry. Stierajú sa rozdiely medzi dielami postavenými v rôznych krajinách, s rôznymi historickými danosťami, klimatickými podmienkami, či morfológiou. Široké možnosti uplatnenia materiálov, migrácie ľudí a umelcov sú dôvodom vzniku architektúry „bez logiky a zákonitosti svojej štruktúry“, ako to naznačil Václav Mencl /1980/.

Len zriedka sa objavuje hodnotná architektúra s jasne prezentovanou tvorivou myšlienkou v kontexte s prostredím. Tento inšpiračný zdroj danej krajiny zvyšuje hodnotu diela. Zároveň sú tieto architektonické počiny ohodnotené najvyšším cenami (Stirling prize, Pritzker prize), sú odkazom zachovania kultúry pre budúce generácie a založené na trvalo-udržateľnom inšpiračnom zdroji danej krajiny. Avšak sú poväčšine roztrúsené po celom svete a na vytváraní danej architektúry sa zväčša nepodieľa architekt danej krajiny. Tvorca architektúry v cudzej krajine sa adaptuje na danú krajinu, jej historické, morfologické, technické (technologické) a iné zvláštnosti.

1. Teoretická časť práce

Dokumentačná zložka ľudovej architektúry (odborné periodiká, publikácie, skanzeny,…) i tvorba architektov a umelcov na Slovensku od začiatku 20.storočia s inšpiračnými zdrojmi ľudovej architektúry tvoria základ teoretickej časti práce. Dušan Jurkovič, Rudolf Bednárik, Václav Mencl sú autori publikácii, ktoré odrážajú jasný odkaz o ľudovej architektúre, jej znakoch, či regionálnych odlišnostiach.

Jurkovičová pionierska práca doznala kvalít európskeho až svetového významu. Ako prvý podal obraz nesmiernych hodnôt zachovaného architektonického dedičstva. Síce v roku 1887 bol navrhnutý pavilón pre národopisnú výstavu v Martine v duchu oravských ľudových stavieb Blažejom Felixom Bullom (mladý Jurkovič tu praxoval), no Jurkovičové dielo je vo svojej rozsiahlosti jedinečné a prvé svojho druhu. V jeho tvorbe je zároveň táto inšpirácia zjavná: kúpele v Luhačoviciach, Pustevny na Radhošti, vlastná vila v Brne.

Tak ako predstavitelia umeleckého prúdu Mikuláša Galandu (Vladimír Kompánek, Anton Čutek,…), tak aj ich rovesník Ferdinand Milučký čerpali z prameňa ľudovej architektúry. Jeho brilantnosť, hmotová čistota ukazuje na samotnú prapodstatu ľudového stavania v jeho abstraktnej forme. Nosnými dielami jeho tvorby, ktoré sa najsilnejšie vzťahujú na ľudovú architektúru sú: výstava Ľud a krása (1962), či Dom umenia Slovenskej filharmónie (1980).

Niektorí zahraniční architekti sú ďalším dôkazom použitia spomenutých inšpiračných prvkov danej krajiny. Najmä severská architektúra dokladá množstvo dôkazov v podobe diel Eliela Saarinena (Hvitträsk), Alvara Alta (Town Hall-Säynätsalo, National Pensions Institute Helsinky), či Reima Pietilä (Dipoli Student and Conference Centre). Znovu-objavené inšpiračné prvky použil vo Švajčiarsku Peter Zumthor (Kúpele Vals), či pre inštitút Arabského sveta v Paríži Jean Nouvel.

Zameranie sa na spomenutých autorov, vyjasnenie problému ich filozofie, postojov a názorov mi pomôže analyzovať tieto princípy tvorby z pohľadu súčasných podmienok vzniku stavieb a vytvárania obytného prostredia vôbec.

2. Výskumná časť vedeckej práce

2.1. Predmet výskumu (inšpiračný zdroj)

Problém deformácii ale i transformácií ľudových inšpiračných prvkov do diel súčasnej i budúcej tvorby architektov. Pre výskumnú časť práce je potrebné realizovať prieskum zameraný na charakteristické prvky ľudovej architektúry, ktoré budú spresnené v bližšej špecifikácii témy , napr:

Inšpirácia ľudovou architektúrou na Slovensku pre prácu architektov v 21.storočí

Prvky inšpirácie je možné ďalej redukovať:

 • urbanistické (osadenie v krajine podľa funkcie stavby a morfológie terénu)
 • formálne a funkčné (podľa užívania, či klimatických podmienok)
 • konštrukčné
 • estetické

Oblasti Slovenska v rámci inšpirácie ľudovou architektúrou, tiež možno zúžiť na:

 • Podunajské
 • Stredoslovenské
 • Turiec, Orava, Liptov
 • horná Orava
 • oblasť Spiša
 • oblasť Tatier
 • oblasť Šariša

Domnievam sa, že pre výskum sú najúčelnejšie inšpirácie citlivého osadenia v krajine. I z teoretickej časti práce je táto inšpirácia najradikálnejšia, v súčinnosti s jej jednoduchou formou. Vzhľadom k morfológii terénu je možné osadenie diela v symbióze s prostredím. Je to jediný správny spôsob, potlačiť výrazové prostriedky architektúry voči prostrediu?

2.2. Ciele práce

Výskumná časť práce má za cieľ stanoviť možnosti transformácie, či možnej nadväznosti na princípy jednoduchej abstraktnej neindividualistickej formy i funkcie ľudovej architektúry.
Na základe tvaroslovia konkrétneho regiónu určiť jednotné, transformačné znaky pre súčasných i budúcich architektov navrhujúcich v konkrétnom regióne. Takto sa čiastočne vyhnúť absencii profesionality, intuície a pokory súčasných i budúcich architektov pri tvorbe vidieckeho, či malomestského prostredia.

Z uvedeného je možné na začiatku práce definovať otázky k cieľu:

 • Stratili sme úplný kontakt s ľudovou architektúrou ako inšpiráciou pri tvorbe?
 • Je možné navrhovať v súčasnej dobe technologického a digitálneho pokroku diela na spomínanej rovine jednoduchej abstraktnosti, formy a funkcie?
 • Je možné abstraktne prenášať prvky, formu, alebo aj funkčnosť jednotlivých typov ľudovej architektúry do mestských sídel?
 • Bude môcť architektúra mestských sídel hľadať inšpiračný zdroj v regiónoch ľudovej tvorby, ku ktorej patrí?
 • Aká je možnosť zmeny vnímania a následne zmýšľania tvorcov architektúry v regiónoch Slovenska, kde vplyvom genetickej deformácie v nazeraní na stavebné dielo je toto vopred odsúdené ako nevhodné, neestetické?

2.3. Metódy výskumu

Výskum vedeckej práce by som chcel viesť cez hmatateľné dôkazy inšpiratívnej tvorby už spomínaných autorov a z tohto výskumu vyvodiť prínos k cieľu práce.

 • vedeckou prácou u architekta Ferdinanda Milučkého skúmam experimentálnym zobrazovaním v 3D priestore jeho komponovanie hmôt, osadenie objektov do krajiny. Jeho zameranie na principiálnu rovinu a najhlbšiu podstatu ľudovej kultúry a staviteľstva vyvoláva nedopovedané i dnes.
 • zameranie sa na rovnaké, či odlišné znaky inšpirácie ĽA autorov v rámci konkrétneho regiónu
 • porovnanie inšpiračných znakov severskej a slovenskej architektúry konkrétneho diela, napr. Milučkého Dom umenia Piešťany a Pietilä – Dipoli Student and Conference Centre v Otaniemi , alebo Milučkého Krematórium v Bratislave a Pitkänen – Funeral Chapel of the Holy Cross v Turku
 • skúmanie nuans v rámci jedného regiónu, v rámci jedného inšpiračného prvku. Je to možná odpoveď na zámer staviteľa, tvorcu.

2.4. Záver – predpokladaný prínos práce

Prínosom vedeckej práce by malo byť vydanie publikácie pre odbornú i laickú verejnosť, kde by bolo možné prezentovať inšpiratívne znaky regionálneho stavania na Slovensku. Aj keď je ťažké predvídať ďalší vývoj charakteristických čŕt budúcich diel nielen na vidieku, je možné aspoň na ne poukázať a hlavne označiť za správne, vhodné nasledovania.
Účasťou na prednáškach, vedeckých konferenciách a seminároch je možné apelovať na nutnosť diskusie na daný problém a tiež podať návrh na inšpiráciu pre budúcich architektov v tvorbe v tak citlivom prostredí.

Domnievam sa, že práca by mohla byť ďalším možným podkladom pre podobné témy v nadväznosti na ľudovú architektúru, čím by sa postupne stanovili základne a očakávané znaky regionálnej architektúry. Takého publikácie by boli vhodným zdrojom aj pre študentské, či verejné architektonické súťaže typu – Slovenský súčasný dom, alebo pre akékoľvek architektonické súťaže v regiónoch Slovenska.

3. Bibliografia

Mencl V., 1980: Lidová architektúra v Československu, Academia nakladatelství československé a akademie věd, Praha
Bořutová D., 2009: Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Slovart spol.s.r.o., Bratislava
Langer J., 2010: Lidové stavby v Evropě, Grada Publishing, a.s., Praha
Dulla M.: Architekt Ferdinand Milučký, Spolok architektov Slovenska, Bratislava
Quantrill M., 1995: Finnish Architecture and the Modernist Tradition, E&FN Spon,, Chapman&Hall, Londýn
Lazorík J., 2002: Fotočítanka ľudovej architektúry a bývania východného Slovenska, ARKUS s.r.o., Prešov
Dulla M. a kolektív, 2005: Majstri architektúry, Perfekt, Bratislava
Dulla M., 2008: Metodológia výskumu (Pracovná príručka pre doktorandov), Bratislava

Jean Nouvel na wikipédii
Peter Zumthor na wikipédii
www.chinese-architects.com

Interview – Peter Kasman

Interview – Peter Kasman

Pri pohľade do Tvojho profesijného životopisu je vidieť, že si verný tímový hráč a máš rád kvalitný tím a zákazky, ktoré sú iné, motivujú. Kedy si prvýkrát pocítil, že chceš robiť túto prácu – čo v tebe skrslo iskričku, ktorá sa rozhorela do veľkého plameňa?
Prvý impulz som dostal od svojich rodičov už ako 4-5 -ročný, kedy sa u nás začalo po večeroch upratovať Lego :). Zatiaľ nepoznám kreatívnejšiu hračku pre deti ako Lego či Merkur, ktorý som neskôr dokonca už ako násť-ročný začal kombinovať s Legom rôznymi kladkami, či motorčekmi z rozobratých autíčok na ovládanie… :). Nikdy som neholdoval návodmi na postavenie domčeka, auta vždy som chcel vymyslieť niečo nové… Reálnejšie kontúry dostala moja profesia prijatím na Fakultu architektúry a prvou praxou v pomerne veľkom ateliéri R.A.U. v Bratislave.

Už na škole si mal výborné výsledky, zamestnanie ti dalo praktický rozhľad a skúsenosti – čo ťa priviedlo k tomu založiť si štúdio treea?
Po Stavebnej priemyslovke v Žiline, som až v 3.ročníku Fakulty architektúry naplno spoznal „inakosť“, ktorú sa snažím v sebe rozvíjať. V tomto ročníku som vyhral prvé dve súťaže a uvedomil som si, že odborná kritika vie akceptovať aj architektúru, ktorá nieje len transformáciou prvkov svetovej architektúry.

Od 5.ročníka FASTU som začal zbierať bohaté skúsenosti v rôznych ateliéroch v Bratislave, za ktoré im chcem poďakovať. Tie skúsenosti v praxi sú minimálne tak potrebné ako samotné štúdium. Časom som si uvedomil, že na rôzne vstupné lokalitné programy, investičný zámer, či detail mám odlišné riešenie, ktoré som si nemohol presadiť. Začal som si uvedomovať, že musím vystúpiť zo spleti rovnakých riešení na konkrétne investičné zámery a začať rozvíjať vlastnú kreativitu. Niekedy mám pocit, že z hľadiska tlaku globalizácie architektúry na Slovensku ,ale aj v iných krajinách strednej a východnej Európy, je dobré sa vrátiť k tomu Legu z detstva!

Architektúra je umenie, no umenie je často nepochopené – kde je hranica, ktorá oddeľuje praktickú realitu s kvalitným vzhľadom a niečo „špeciálne“, čomu rozumie len pár jedincov?treea
Pojmy „kvalitný vzhľad“ a „špeciálnosť“ sú v architektúre a umení veľmi široké a subjektívne názory, závisiace od množstva kritérií klienta a architekta.
Praktický, fungujúci organizmus architektúry je prvoradým článkom celého zrealizovaného návrhu. Je to kostra, ktorá musí dokonale fungovať. Na dobre fungujúcej kostre (konštrukcia a dispozícia) spočíva priemerné „svalstvo“ človeka (tvar architektúry), ale aj „vyrysované“ svaly atléta, cyklistu, plavca,…. Práve tu, napríklad plavec, jeho tréner, či fyzioterapeuti, lekári budú viac rozumieť jeho „muskulatúre“, ako napr. okolie oštepára… (architektúra pochopiteľná / uchopiteľná len určitému okruhu ľudí). Tak sa rodí hranica medzi „praktickou realitou“ (bežný, zdravý človek) a umeleckou, kultúrno-historickou podstatou diela, ktoré je vo svojom prostredí, krajine, možno svete tak ojedinelé, že raz vyhrá olympijské hry (Phelps)… :). Tým dielom je neopakovateľný, zážitkový, v každom smere a v každom čase prekvapivý priestor, v ktorom nielen klient, ale častokrát aj architekt odkrýva z odstupom času nové a nové vnemy pôsobiace na užívateľa, ale aj návštevníka, pretože kvalitná architektúra musí byť príjemná aj pre bežného okoloidúceho…
Ak si uvedomíš rozdiel tohto obrazu zistíš, že ta hranica, na ktorú si sa pýtal, je veľmi výrazná…

No dobre. Tak skúsme praktický príklad. Mladý pár má záujem o kvalitné bývanie v dome s nadčasovým no praktickým dizajnom, ktorý každému povie, že je to niečo extra… Aký by bol postup návrhu a možnosti realizácie?
Mojou prioritou pri návrhu čohokoľvek je dialóg. Budúcich klientov musím veľmi dobre poznať. Hovorí sa, že architekt by mal byť aj dobrým psychológom a mne sa to za tie roky len potvrdzuje. Tu hranice neexistujú, je len na klientoch aké informácie sa ku mne dostanú a či sú pravdivé. Taký život, aký nám architektom klienti predostrú v rozhovoroch, do takého života im vstúpime dielom, s ktorým budú častejšie v styku, ako napríklad dvaja manželia. Na základe dialógu sa navrhne koncept (častokrát aj vo variantnom riešení) aby klient spoznal dostupné možnosti jeho zámeru. Komunikáciou pretváram koncept podľa klientových funkčných, finančných, materiálových kritérií a možností perspektívneho vývoja nielen nehnuteľnosti, ale aj ich života. Od začiatku sú známe termíny odovzdania jednotlivých fáz návrhu, termíny realizácie, periodicita autorského a stavebného dozoru, honorár…
S potencionálnymi klientmi častokrát spoločne vyberáme lokalitu pre investičný zámer, či vyberáme byt, ktorý by bol v prípade rekonštrukcie pre ich požiadavky najvhodnejší.

Aké sú hlavné výhody spolupráce s architektom? Stojí to za tie peniaze?
Myslím, že po prečítaní predchádzajúcej odpovede je zrejmé, že benefity, ktoré Vám architekt poskytne v najdôležitejšej fáze Vášho zámeru, ktorým je tvorba konceptu (kostry), sú nesporné, odborné a hlavne v životnosti diela udržateľné, perspektívne.
K druhej časti otázky sa vyjadrujú architekti často. Uvediem príklad z praxe. Môj klient si dal vypracovať projekt rekonštrukcie podkrovia u odborne spôsobilej osoby (nie architekta). Na základe stavebnej ohlášky začal s búracími prácami. Vybúral síce nie nosné, ale staticky potrebné zavetrovacie konštrukcie. V tomto štádiu mi zavolal, že sa mám ísť na niečo pozrieť a že sa mu to nezdá… Nasledovala séria náhradných riešení a statické posúdenie (ktoré mimochodom nebolo predtým vypracované). Bol vypracovaný architektonický koncept zakomponovania konštrukcii do interiéru, podhľadu a priečok. Následne klient zistil, že existujú aj iné riešenia ako mal s manželkou naplánované od pôvodného inžiniera. Bol vypracovaný kompletný projekt stavebného interiéru a v súčastnosti sa čaká na výrobu na mieru navrhnutej kuchynskej linky a stolárskych prvkov. Záverom chcem ohľadom financií uviesť: naviac-práce, ktoré vzišli z nepremysleného zásahu do konštrukcie krovu, práce na pôvodnom projekte a ďalších prácach, ktoré boli podľa „majstrov“ potrebné, stáli majiteľa viac ako 7000,-euro. Honorár architekta bol dohodnutý na 1000,-euro. Čo myslíte, stálo by to za tie peniaze, ak by architekta klient zavolal skôr? O výhodách prehľadnejšieho, čistejšieho a úspornejšieho riešenia nehovoriac…
Ľudia dávajú prednosť katalógovým domom, ktoré sú projektované bez väzby na morfológiu terénu, orientáciu parcely, bez napojení na inžinierske siete, klímu, vlastný životný štýl, pocity a vnímanie budúcich klientov… len preto, aby ušetrili z nákladov cca 150 000 eur asi dve tisícky naviac za architekta…

treea – Peter Kasman na treninguAsi nielen na tréningových výjazdoch na bicykli sa podpisuje profesionálna deformácia – hodnotíš samotnú krajinu a architektúru do nej vpísanú. Čo ťa najviac škrie, čo by si zmenil a čo by si naopak vyzdvihol?
Keďže sa najradšej pohybujem v prostredí skoro nedotknuteľnej prírody, okrem obydlí divokej zvery našťastie nestretávam žiadne ľudské obydlia :)…
Ale späť k otázke: škrie ma neodbornosť zásahov do nášho kultúrno-historického dedičstva, do dreveníc a všeobecne ľudovej architektúry, škrie ma, že ani tak triviálne kritéria, ako orientácia dispozície k svetovým stranám, rešpektovanie slnka a svetla si nevedia ľudia 21.storočia uvedomiť. Škrie ma, že aj napriek rastúcim nákladom na energie a úplnú zmenu životného štýlu, ľudia realizujú zbytočne veľké rodinné domy, naviac bez možnosti predprípravy technológie vykurovania a stavebných úprav k alternatívnym zdrojom energie. Škrie ma globalizácia architektúry na Slovensku, výstavba prímestských zón, tzv. mestských satelitov, ktoré niekoľkonásobne zväčšujú počet obyvateľov v dedinách, z ktorých sa nám úplne vytratila malebnosť, rôznorodosť … ticho.
Ale aby som nebol len pesimistickým kritikom. Oceňujem investorov bojujúcich s nehostinnými podmienkami podpory výstavby energeticky-efektívnych budov. Priezieravých a dlhodoboplánujúcich investorov, ktorí aj pod ťarchou výsmechu susedov realizujú stavby, ktoré sú v očiach zainteresovaných „iné“. Majú „neobvyklý“ tvar, kompozično-estetické kvality, tepelno-izolačné vlastnosti, neštandardné technológie vykurovania,… no najmä žiadnym posudzovaným kritériom nezapadajú do mestskej, či obecnej stavebnej „kaše“.

Je vôbec možné dotvoriť celé nové štvrte rôznorodých domov a materiálov? Ak by mala vzniknúť smernica ako by mali vyzerať naše dediny, či mestečká – z hľadiska histórie ale aj nových trendov? Akých detailov, materiálov, či tvarov by sa mali ľudia vyvarovať?
Obsiahla otázka, jednoduchá odpoveď. Každý tvorca architektúry vstupujúci do prostredia, by sa mal zamyslieť v prvom rade na lokalitu, historické a kultúrne hodnoty obce, sídla, až potom na vlastnú individualitu. Ak by takto rozmýšľal nielen architekt, ale aj jeho klient asi by sme nemuseli chodiť obdivovať architektúru s týmito kritériami do skanzenov…

Tak ako ja, máš aj ty rád Taliansko, kde je fascinujúce, že aj burina tam vyzerá vznešene a akosi dotvára celkovú architektúru. Stáročné budovy, domy i byty sa aj v nereštaurovanom stave vynímajú a patina im dodáva ešte vyššiu hodnotu – hlavne tú ľudskú. U nás je kvalitných starých stavieb minimum – je v porovnaní s Talianskom práve táto skutočnosť základom nášho „grobijánskeho“ prístupu k dnešnej architektúre?
Nie celkom. Ešte v 50-tych rokov minulého storočia sme mali najmä v dedinách, ale aj v mestách hodnotnú, ako ty hovoríš stáročnú architektúru. Síce nemala precízne detaily, presné, rovné hrany, centimetrové „fugy“, no už vtedy používala kvalitné materiály, ktoré mali svoje opodstatnenie, svoje miesto a opracovanie, ktoré najlepšie využilo prednosti materiálu. Takže kvalitná architektúra tu bola a minimálne tak hodnotná ako tá talianska, španielska, či severská… Grobijáni sa stali z nás vtedy, keď sme začali mať dosah na akékoľvek materiály, stavanie bez sebareflexie, bez odborných znalostí. Dostali sme do rúk šancu nadviazať na bohaté tradície našich predkov, na mená architektov svetového formátu (Jurkovič, Milučký, Kuzma, Svetko…) no nevyužili sme ju. V polorozpadnutej drevenici, či mestskom dome vidíme problém, prekážku v uskutočnení jasného sna o bývaní. Búrame, asanujeme všetko čo nieje pod hlavičkou Pamiatkového úradu. Morálna, historicko – umelecká stopa nového diela je iba taká, aká veľká je v ňom zabudovaná kultúrno-historická hodnota územia, či pôvodnej stavby stojacej na stavebnej parcele.

Prestavba, obnova, či záchrana staršieho objektu je často časovo náročnejšia ako novostavba. V akých prípadoch je podľa teba vhodné stoj, čo stoj zachrániť starší dom a kde už to zmysel nemá? Aké majú podľa teba výhody staršie stavby voči tým novým?
Podčiarkujem predchádzajúcu odpoveď. Ak vyššie spomínané hodnoty prevažujú nad zastaralou, ale staticky nie veľmi narušenou nosnou konštrukciou, ak architekt vyzdvihne konceptom rekonštrukcie najdôležitejšie hodnoty pôvodnej stavby a predovšetkým ak sú všetci zainteresovaní presvedčení, že rekonštrukciou pôvodnej stavby dostanú väčšiu hodnotu výsledného diela, ako postavením novostavby na jej mieste, určite klient rekonštrukciu neobanuje. To či bude rekonštrukcia časovo, finančne, či energeticky náročnejšia ako novostavba závisí od množstva kritérií, ktoré treba posudzovať individuálne. Nie vždy totižto platí, že rekonštrukcia je vo všetkých smeroch náročnejšia.

Na architekta sa väčšinou obraciame pri stavbe domu, no na Slovensku veľa z nás býva v bytoch. Čo hovoríš na túto formu žitia a čo sa dá na 50-80 m2 vytvoriť? Čím treeazačať a prípadne čoho sa vystríhať? Prečo volať architekta?
Predpokladám, že až 80% obyvateľov bytov nerieši architektonický návrh bývania. Ľudia na Slovensku žijú v presvedčení, že služba architekta je predraženie ich investičných plánov do zariadenia bytu. Realita, s ktorou som sa stretol, je však iná. Výška architektového honoráru je približne na úrovni štandardnej obývačkovej pohovky. Je im ľúto financií na architekta, ale neváhajú vymieňať nekvalitnú sedaciu súpravu, matrace, umývačku riadu, či osvetlenie do 2 rokov od nasťahovania. A o rôznych „zaručene potrebných“ doplnkoch ani nehovoriac…
Na margo podotázky, či sa dá na 50-80 m2 niečo dobré vytvoriť, odpoviem: Je krásne a zároveň úsmevné dívať sa na milo prekvapených klientov, ktorým som navrhol interiér a vysvetlil im, kde budú odkladať sezónne oblečenie, kam umiestnime pračku, kde budú sušiť veci, alebo kde bude mať ich ratolesť súkromie a rodičia stály dohľad.
Začať treba tým, že sa v dostatočnom predstihu pred plánovanými zmenami, alebo kúpou bývania začnete venovať dialógu s architektom. Architekt by Vás mal v prvom rade počúvať, ak tomu tak nieje nájdite si iného…

Dnes sa dá obývacia stena kúpiť za 350 eur, detská izba ešte za menej – kvalita je na prvý pohľad uspokojujúca, no stolár, či architekt asi dva-krát prehltne nejaké „príjemné“ slovo… Čo radíš klientom pri zariaďovaní – aký nábytok a doplnky vyberať?
Zariadenie je priamo závislé od života obyvateľov bytu. Je nezmysel navrhovať zasklené plochy, drevenú masívnu podlahu, či dyhu na detský nábytok, ak sa Vám po byte naháňajú traja malý škôlkari. Taktiež si každý musí uvedomiť reálnu funkčnosť barového sedenia pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, či umiestnenie kresla v obývačke, ktoré nik nepoužíva a je umiestnené na komunikačnej trase medzi kuchyňou a vstupnou chodbou…Ja nemám problém z nábytkom z Ikei, pokiaľ je účelne použitý…
pasívne domy
Ekológia a ekonómia. Z čoho stavať, čím zatepliť, čím kúriť? Kde je zlatá stredná cesta pre slovenské rodiny?
Každý by mal stavať tak, na čo sa cíti, nie tak aby vo výške domu, farebnosti fasády, zložitosti technológie, či veľkosti zasklených plôch „tromfol“ suseda…
Ak by som sa zameral na priemernú rodinu na Slovensku s priemerným mesačným platom 2x 800,- euro a jedným až dvoma deťmi (aktuálny priemer 1,3), tak aj z hľadiska blížiaceho sa dátumu – rok 2020 (začne platiť smernica Európskeho parlamentu a bude možné stavať len budovy v nulovom štandarde), je môj pohľad takýto: Jednopodlažný, max. jednopodlažný rodinný dom s podkrovím, zastavaná plocha do 80m2, murovaný z vápennopieskových tehál so zateplením, alebo drevostavba s akumulačnými konštrukciami s pecou na biomasu, či drevo. Pasívne i aktívne využívanie solárnej energie (tepelné zisky cez zasklené plochy + solárne kolektory), technológia vykurovania a ohrev teplej vody s teplovodným zásobníkom a možnosťou budúceho napojenia alternatívnych zdrojov energie (čas ukáže, ktorý zdroj energie bude najrentabilnejší)…

treea Peter KasmanBývaš v krásnom byte, ktorý je takmer celý urobený podľa vašich predstáv. Ako to už býva, človek ide neustále vpred a niektoré veci by riešil už ináč. Z pohľadu celkovej prestavby bytu, čo by si urobil ináč a čo si myslíš, že bola najlepšia vec, pre ktorú ste sa rozhodli?
Tak najskôr kriticky. Po 2 rokoch sme vymenili drevený rošt v sprche. Bol z termo-jaseňa hr. 15 mm. Aj keď funkciu by si plnil aj naďalej, jednotlivé dosky sa začali ohýbať (vplyvom malej hrúbky a stálej vlhkosti). Rošt v sprche je teraz z agátu hr. 20 mm, je to už pár mesiacov a funguje :).
Ďalšou školou v pozitívnom vnímaní bol pre mňa návrh atypického-dizajnového zariadenia spálne a obývacej izby, funguje výborne. A zdá sa, že aj napriek nie práve štandardnému dizajnu, je nábytok pozitívne vnímaný aj návštevami. Najmä obývačkové sedenie s ležoviskom, stolíkmi a variabilným osvetlením dopĺňa náš životný štýl dokonale v pracovný deň i cez víkend. Úspešne ich odskúšali pri návštevách aj tí najmenší a tak sa teším na rozšírenie funkcií i v budúcnosti :)…

Poďme snívať. Ako by mal vyzerať dom tvojich snov a kde by mal stáť? Čo by mal spĺňať a čo nemusí mať?
V priereze času sa môj sen často mení a tak nemám ani dnes jasnú predstavu o vysnívanom bývaní. Ale nejdem sa vyhýbať otázke…skúsim ho opísať pre bližšiu predstavu.
Dom bude stáť v lese ako strom, bude súčasťou lesa, časťou života fauny a flóry, bude dýchať z plných pľúc ticho prírody. Najkrajší bude v padajúcom lístí, keď sa začne objavovať na ňom patina času. Jeho vnímanie v prostredí nebude nenápadné, bude smelo prezentovať svoju podstatu. Jeho tvar, kompozícia plných, transparentných konštrukcii až po samotný detail budú v súhre s jedným dejom, jednou myšlienkou. Bude dokonale napĺňať funkciu, pre ktorú bude stvorený, nebude násilne bojovať s časom, klímou či morfológiou. Teplom, svetlom a intimitou naplnené hniezdo, kde senzitívne vnímanie pojmov exteriér/interiér nebude v protiklade, ale v harmónii.
A možno to bude „len“ trošku transformovaná drevenica v Čičmanoch… 🙂

Klient verzus architekt – niekedy to funguje a niekedy nie. Čo by mal klient vedieť, čo by mal chcieť a čo by mal nechať na samotného architekta?
Hovorí sa, že klient by mal mať jasnú predstavu o bývaní. No podľa môjho názoru by klient mal predovšetkým pravdivo vedieť rozprávať o svojich pocitoch, živote, mať plány do budúcnosti. Medzi klientom a architektom by mal byť úzky dôveryhodný vzťah (opäť sme na hrane s profesiou psychológa), vzájomne obohacujúci. Klient by mal vždy povedať čo si myslí, opísať svoje vnemy, hovoriť o svojich preferenciách samotného bývania, či materiálov. Klient sa musí vyjadriť k všetkému, čo architekt navrhne. Neexistuje jednostranné priateľstvo, tak ako neexistuje obojstranná spokojnosť klienta a architekta bez dôveryhodného dialógu!

Prečo si vybrať teba a celý tím treea?
Práve pre vyššie uvedené odpovede 🙂 …

Ďakujem za rozhovor
Roman Kanich