Lab s novou tvárou

Lab s novou tvárou

Lab s novou tvárou, Žilina

Celosvetová spoločnosť GS1 sa zameriava na zavedenie čiarových kódov, RFID, QR kódov do výroby, logistiky, zdravotníctva a iných odvetví. Príklady procesu zavedenia značenia výrobkov a služieb boli viac ako desaťročie situované v open-space na prízemí Žilinskej centrály pre Slovensko.

Návrh vychádza zo samotného procesu zavedenia digitálnych čiarových kódov do výroby. Úvodné stanovisko sa nachádza v centre priestoru pri vstupe do labu, kde sa návštevníkovi vysvetlí základný proces značenia, jeho typy a kategórie. Na druhom stanovisku sa vysvetlí opatrenie produktu, či služby kódom cez špecifické tlačiarne, náramky, atď. Tretím stanoviskom sa demonštruje proces naskladnenia produktov, skladovanie a na štvrtom, poslednom stanovisku sa vysvetlí proces dopravy k zákazníkovi, či do obchodného styku a samotný predaj výrobku.

Tieto procesy sú dizajnovo delené panelmi s veľkoplošnými dotykovými obrazovkami. Stanovišťa sú dotvorené reálnymi prvkami používanými v logistike, či v segmente priemyslu a zdravotníctva (RFID tlačiarne, pásový dopravník, predajný pult,..). Proces zavedenia kódov v laboratóriu je týmto spôsobom kombináciou sofistikovaného softvéru, ktorý prepája dotykové obrazovky s fyzickými prvkami používanými v logistike.

Celková revitalizácia priestoru bola pripravovaná 6 mesiacov a realizácia trvala 3 mesiace. Priestor sa vyčistil, odstránili sa povrchy stien, podláh. Bola vytvorená nová elektroinštalácia s presunom centrálneho servera. Miestnosť bola omietnutá, podlahy boli opatrené liatou podlahou – epoxidom. Jednotlivé pevné, zabudované nábytky panelov a úložných segmentov sú zrealizované na mieru. Povrch je kombináciou vysokého bieleho lesku s prvkami olejovanej preglejky.

Miesto: Žilina, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2020-2021

Foto: David Mackovič Photography

Dom pod Dubovou – interiér

Dom pod Dubovou – interiér

Dom pod Dubovou – interiér

Boli sme oslovení k vypracovaniu štúdie, už zrealizovaného rodinného domu. Dom klasického tvaroslovia „modernej architektúry“, ktorému nezáleží na kultúrnej krajine, geniu loci. No hodená rukavica sa neodmieta a aspoň interiérom chceme chladnému tvarosloviu vdýchnuť teplo domova, prívetivosť a intimitu. Navrhujeme koncept drevených obkladov komunikačných priestorov, najmä schodiska. Vertikálna komunikácia je zážitkovým priestorom, schodisko má priestor, zábradlím je knižnica. Nazvali sme ho vertikálnou obývačkou. Drevo, základný materiál tvorby, sme pustili aj do kuchyne, ktorá je kombináciu bielych plôch a dreveného masívu.

Miesto: Rajec
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2016