Revitalizácia domu, Stupava

Revitalizácia domu, Stupava

Revitalizácia domu, Stupava

Radový dom neďaleko centra Stupavy. Štandartná zástavba, minimálne priedomie, akurát tak za zaparkovanie auta a trochu zelene. Dvor však na pomery mesta veľký, orientovaný na juh. Ten bol aj východisko pre úplnu zmenu dispozície v návrhu pre štvorčlennú rodinu. Slnko chceme predsa v obývacej izbe a nie v hygiene, či zádverí. Obývaciu izbu s jedálňou orientujeme na juh k dvoru. V nike, pôvodnej krbovej miestnosti je kuchyňa s aspoň čiastočným výhľadom k vstupu do domu. Aby bol prehľad, čo sa deje na dvore a pri vstupnej bráničke. Izby v kontakte s ulicou ostávajú zachované pre deti a rodičov. Nový kúpelňa sa vošla medzi izbu a kuchyňu, čím dostala veľké okno na presvetlenie.

Pre úplnú zmenu dispozície bolo potrebné vytvoriť 5 m otvor v nosnej, predtým obvodovej stene a zväčiť otvory na stene v kontakte s dvorom. Zvlášť otvor v obvodovej stene bol odvážnym počinom nielen architekta a statika, ale aj dodávateľa.

Vďaka vzájomnej dôvere klienta s architektom sa podarilo dispozíciu navrhnúť a zrealizovať tak, aby budúce fungovanie rodiny v dome bolo bez kompromisov a bez nadbytočných priestorov, či chodieb.

V roku 2020 sa na dome vytvorila prekrytá terasa pri obývacej časti, príprava pre schodisko z pôvodného návrhu a dom sa zateplil. Je tak schopný stále rásť na základe štúdie aj počas ďalších dní života v ňom. To potvrdzuje aj fakt, že dva staré nádherné stromy vo dvore, hruška a magnólia, sa podarilo zachovať počas všetkých prác a ich krásu je možné obdivovať tak z terasy ako z interiéru.

Miesto: Stupava, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2016-2017, 2020

Dom nad dedinou, Malá Čierna

Dom nad dedinou, Malá Čierna

Dom nad dedinou, Malá Čierna

Rodinný dom je prvým v budúcom rozšírení územného plánu dediny Malá Čierna. Nespevnená prístupová cesta je v súčasnosti jedinou líniou, ktorá pretína pastvinu medzi dedinou a lesom. Tak sa stáva lúka jedným z princípov tvorby. Zastavanú plochu trasformovať do lúky.

Vjazd na pozemok je zo severnej strany, kde sa nachádza dvojgaráž, sklady, kotolňa a vstup do domu. Prechodom cez zádverie sa dostávame priamo do hlavnej obytnej miestnosti – kuchyňu, jedáleň, obývaciu izbu. V strede obývacej izby je priame schodisko do podkrovia, kde sa na oboch stranách schodiska nachádzajú detské izby. Z hlavnej obývacej miestnosti na prízemí sa ešte prechádza do spálne so samostatným šatníkom a kúpeľňou.

Dom je navrhovaný ako murovaný dvojtrakt zložený z obytnej časti – podkrovie so štítovou stenou – a jednopodlažným zázemím domu so zelenou strechou. Z juhovýchodnej strany je dom otvorený výhľadom nielen na dedinu, ale aj na masív Malofatranského Kľaku. Presklené plochy v tejto časti domu presvetľujú do celej hĺbky obytných miestností. Z východnej a západnej strany sa dom inšpiruje tradičným tvaroslovím trojuholníkového tvaru strechy domov, ktoré sú v dedine. Dom je však bez klasického hrebeňa strechy, masívna západná valba vytvárajúc spomínané dve podkrovné detské izby sa spája sa so štítovou stenou v jednom bode.

Dom je novotvarom avšak preberá tvarovanie hmoty strechy z tradičnej architektúry dedín Rajeckej doliny.

Miesto: Malá Čierna, SR
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2015-2016

Materiály: Heluz
Presklené plochy: Slovacom, s.r.o.
Stavebné práce: svojpomocne
Foto: David Mackovič Photography

Rodinný dom s galériou

Rodinný dom s galériou

Rodinný dom s galériou

Pozdĺžny charakter domu na stiesnenej parcele v dotyku komunikácie II.triedy. Naviac cez komunikáciu prechádza elektrické vysoké napätie. Parcela je zo všetkých strán obklopená susedmi. Dom na dvoch miestach ide až po legislatívnu hranicu 2 m od hranice pozemku. Napriek tomu tvoríme dom s intímnym charakterom veľkého rodinného átria. Garáž so skladom umiestňujeme k cestnej komunikácii a otočisko aút pod ochranné pásmo vysokého napätia. Garáž vytvára zvukovú i pohľadovú bariéru pred RD. Za ňou je ešte predpolie s krytou ochodzou. Na jej predĺžení vstupujeme do domu cez zádverie do obytného priestoru až k átriu. Po pravej strane sa nachádza jedáleň s kuchyňou, po ľavej spoločenská miestnosť s galériou ako pracovňou s knihami. Kuchynský priestor nadväzuje cez presklenné átrium na exteriér.

V zadnej časti domu sa nachádzajú samotné obytné izby rodiny, dve detské izby so spálňou a príslušenstvom, kúpelňou a technickými miestnosťami. Týmto radením dispozície sú obytné miestnosti chránené od hluku cesty, od vizuálneho kontaktu susedov, či hlučných návštev. Prízemný charakter domu s jednoduchým zastrešením bez stropnej konštrukcie je napriek tomu vzdušný, priestranný a plný svetla…

Miesto: Rajec
Autor: Ing.arch. Peter Kasman
Rok: 2017-2019

Dom hier, Svinná

Dom hier, Svinná

Dom hier, Svinná

Priatelia z detstva, priatelia veční. Dlhoročným priateľom navrhujeme rodinný dom v dedinke neďaleko Trenčína. Síce na dedine, no parcela má svoje obmädzenia odtstupmi od železničnej dráhy, odstupmi od pozemkov, i výškovou niveletou. Dom, bungalov. Áno, aj nie. Napriek prísnym podmienkam suseda, o netienení z južnej strany, sme navrhli dom, ktorý má nad tretinou domu dvojpodlažný charakter. Dom v obkolesení susedov má svoje vlastné súkromie, intimitu a je plný slnka. Postupným realizovaním, čiastočne i svojpomocne, investor získava čoraz väčšiu dôveru navrhovaným riešeniam a v priebehu prác na hrubej stavbe vznikajú postupne štúdie interiéru. Dom dostáva úplne iný charakter. Interiér, ktorému vlievame život, spätosť so základnou myšlienkou návrhu – hrou detí.

Miesto: Svinná, Trenčín
Autor: Ing. arch. Peter Kasman
Rok: 2015-2018

Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Koncepcia rozvoja pastoračnej záhrady „Prie-Story“, Rajec

Pastoračná záhrada sa nachádza v kontakte s románskym kostolom sv. Ladislava a Pastoračným centrom na námestí A. Škrábika v Rajci. Návrh na jej obnovu a sprístupnenie verejnosti podalo občianske združenie Tilia spolu s grantovým programom Prie-Story Ekopolisu. Členovia realizačného tímu sa spolu s projektantom zúčastňovali prednášok, workshopov grantovej organizácie. V príprave prebehlo niekoľko stretnutí s občanmi a deťmi, ktorí budú spomínaný priestor využívať. Veľké množstvo informácií, ktoré sa za viac ako 10 mesiacov nazbieralo, bolo tým najlepším podkladom pre spracovanie návrhu záhrady pre širokú verejnosť, priestoru pre ľudí, ich potreby, športové i kultúrne vyžitie.

Multifunkčná “záhrada” je navrhnutá najmä pre deti a ich doprovod, ale aj pre mládež, či ako miesto oddychu a prechádzok pre seniorov z blízkeho Domova Vďaky. Športové funkcie napĺňa trávnik futbalového ihriska. Pre deti sú určené drevené prvky (kladiny, preliezačky, kolotoče a hojdačky) z tesársky opracovaného dreva. Z rovnakého, nahrubo opracovaného dreva sú aj ostatné prvky estetického i funkčného vybavenia záhrady: vodné prvky, mlyny, prestrešenie studne, umelecké prvky. Všetky tieto prvky sú výsledkom školy tesárskeho umenia.

Navrhnuté, no zatiaľ nerealizované sú altánky a exteriérové pódia. Tieto prvky doplnia funkcie pastoračnej záhrady o konanie vzdelávacích krúžkov, školy v prírode (ako doplnkový učebný priestor neďalekej školy), ale aj konanie koncertov, bohoslužieb, prednášok,…

Miesto: Rajec
Autor: Kasman, Miro Čársky, Eva Stanková a kolektív
Rok: 2007-