Aktívny park Rajec 2021- prispejte 2%

Aktívny park Rajec 2021- prispejte 2%

Nadšenie. Ľudia. Aktivita.

Na začiatku bolo nadšenie povzniesť kultúrne povedomie v meste. Nadšenie hľadať a spájať ľudí, pre ktorých je práca v komunite zmyslom uplatnenia svojich vedomostí, skúseností a hlavne ich zdieľania pre potreby, či osvetu iným. Aktívni pre ľudí Rajeckej doliny. Aktívni pre tých, ktorí chcú svoj domov, život v spoločnosti povzniesť na vyššiu úroveň a pritom pomôcť. Nadšenie a motivácia ostávajú. A to nás ženie vpred.

Vstupujeme do piateho roku činnosti Aktívneho PARKU Rajec. Vstupujeme do neistého obdobia, no s motiváciou vytrvať v práci pre spoločnosť. Minulosť nám ostala ako pevný totem. Vieme vytrvať, vieme sa na pádoch učiť, ostáva silné jadro, v ktorom sme si vzájomne oporou. 25 akcii, nespočetné množstvo článkov, rozhovorov, nahrávok. Práve v činnosti pre vás ste mohli spoznať našu silu, zmysel pre detail, dôslednosť a výber tém takpovediac “bez servítky”. No pocítili ste aj naše nedostatky, z ktorých sa chceme poučiť a slúžia nám ako výzvy do budúcnosti. S výzvou pracovať na sebe, pre druhých.

Aj na to nám slúžia vaše 2% z daní. Vkladáme ich lepšej organizácie akcií, do cateringu, do vybavenia ozvučenia, svetlotechniky, mobiliáru. Takto vieme prinášať kvalitnú a pritom nevšednú hudbu, filmy, umenie, divadlo. Verejne hovoriť o témach komunálnej politiky, podnikania, edukácie, či histórie a vytvoriť obecenstvu i speakrom dôstojné podmienky.

Podporte nás aj tento rok 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte výraznejšiu komunikáciu s vami prostredníctvom osvety v organizovaných eventoch. Už teraz pripravujeme aktivity nielen na rok 2021, ale aj na ďalšie obdobie, ktoré je predpripravou celého Žilinského kraja na potenciál organizovať Európske hlavné mesto kultúry 2026. Podporou nás, podporujete vlastné kultúrne a artrové vyžitie v Rajeckej doline. Aj prostredníctvom nás podporujete drobných pestovateľov a malých podnikateľov v oblasti tradičných remesiel, či inovatívne podnikateľské zámery mladých v Rajeckej doline. V roku 2021 začíname pracovať na spoločných cieľoch oživenia kultúry mesta Rajec a čaká nás aj podpora turizmu Rajeckej doliny. Ako? Aktívne!

Aktívny PARK Rajec
občianske združenie
IČO: 51282721
Sídlo: M. R: Štefánika 624/10, 015 01 Rajec

Galéria fotografií z našich akcií

A aký je obraz Aktívneho PARKu v zrkadle pocitov samotnej komunity? Zadosťučinenie, nové pracovné i osobné výzvy, obetavosť a neustála potreba (a tým súvisiaca vnútorná sila) prekračovať prekážky.
Denno-denné učivo s názvom “práca v komunite” môže byť pokojne známkovaná školským systémom od 1 do 5. Niekedy na výbornú, niekedy prepadáme. Sme napojení na vašu spätnú väzbu. Pravdepodobne o nej neviete, no nám pomáha učiť sa, pokračovať a hlavne vytrvať.
Občianske združenie je pevnou väzbou slobodne združených osôb. Výsledkom jeho činností nie je osobný prospech, zisk, či medializácia. Výsledkom správne fungujúcej komunity je naplnenie myšlienky, na podklade ktorej vznikla. V našom prípade ste to vy!

Našťastie je jeho podpora transparentná, nie je zložitá, nevychádza z podnikateľského prostredia a ani nie je viazaná na komunálnu politiku.

Podporte nás – 2%

Podporte nás aj tento rok 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte výraznejšiu komunikáciu s vami prostredníctvom osvety v organizovaných eventoch. Máme pripravených 8 akcií rôzneho druhu a zamerania. Začneme podporovať drobných pestovateľov a malých podnikateľov v oblasti tradičných remesiel Rajeckej doliny.

V roku 2020 začíname pracovať na spoločných cieľoch mesta Rajec a čaká nás aj podpora turizmu Rajeckej doliny. Ako? Aktívne!

Aktívny park Rajec – prispejte 2%

Aktívny park Rajec – prispejte 2%

Spoločnosť. Komunita. Občianske združenie.

Sledujúc spoločensko-sociálne pomery, kultúrne povedomie a (ne)podporu lokálnych aktívnych ľudí prebudilo v nás záujem o veci verejné. Vznikol Aktívny PARK Rajec. Tak sa pôvodne mala nazývať priemyselná zóna v Rajci, bývalý areál Rajčanky. Bez pravidiel, bez stanov, bez statusu organizácie, no s nadšením pre dobrú vec. S nadšením povzniesť kultúrne povedomie v meste. S nadšením hľadať a spájať ľudí, pre ktorých je práca v komunite zmyslom uplatnenia svojich vedomostí, skúseností a hlavne ich zdieľania pre potreby, či osvetu iným. Aktívni pre ľudí Rajeckej doliny. Aktívni pre tých, ktorí chcú svoj domov, život v spoločnosti povzniesť na vyššiu úroveň a pritom pomôcť.

MYŠLIENKA: SPÁJANIE ĽUDÍ PRE POMOC ĽUĎOM. INAK.

Práca dobrovoľníka často na úkor vlastného času, rodiny, či zamestnania prináša svoje ovocie len po malých krokoch, nebadane. Sú tri roky postačujúce na hodnotenie, pohľad do spätného zrkadla?

Fakty:
3 akcie v roku 2017 s návštevnosťou 900 ľudí pri 35 vystupujúcich, 11 akcií v roku 2018 (a niekoľko premietaní) s návštevnosťou 1100 ľudí pri 33 vystupujúcich, 9 akcií v roku 2019 s návštevnosťou 1000, pri 50 vystupujúcich.
Aktívny PARK bol vidieť na žilinskej pecha kucha night 2018, v týždenníku MY žilinské noviny máme publikovaných 12 článkov, pričom v roku 2018 sme sa stali hlasovaním čitateľov novín MY najprogresívnejšie rastúcim občianskym združením Žilinského kraja. V rozhlase RTVS sme dosiaľ absolvovali 7 nahrávok z akcií či brigád a v televízii RTVS sme na sklonku roku 2019 predstavili činnosť Aktívneho PARKu v rámci programu Slovensko advent 2019.

V roku 2020 sa budeme naďalej zameriavať na rozmanitosť akcii a zároveň pozvaných hostí, účinkujúcich, prednášateľov. Zameriame sa na komornejšie akcie, no pre širšie spektrum návštevníkov.

Galéria fotografií z našich akcií

A aký je obraz Aktívneho PARKu v zrkadle pocitov samotnej komunity? Zadosťučinenie, nové pracovné i osobné výzvy, obetavosť a neustála potreba (a tým súvisiaca vnútorná sila) prekračovať prekážky.
Denno-denné učivo s názvom “práca v komunite” môže byť pokojne známkovaná školským systémom od 1 do 5. Niekedy na výbornú, niekedy prepadáme. Sme napojení na vašu spätnú väzbu. Pravdepodobne o nej neviete, no nám pomáha učiť sa, pokračovať a hlavne vytrvať.
Občianske združenie je pevnou väzbou slobodne združených osôb. Výsledkom jeho činností nie je osobný prospech, zisk, či medializácia. Výsledkom správne fungujúcej komunity je naplnenie myšlienky, na podklade ktorej vznikla. V našom prípade ste to vy!

Našťastie je jeho podpora transparentná, nie je zložitá, nevychádza z podnikateľského prostredia a ani nie je viazaná na komunálnu politiku.

Podporte nás – 2%

Podporte nás aj tento rok 2% z vašich daní, ktoré nám pomôžu vytvoriť ešte výraznejšiu komunikáciu s vami prostredníctvom osvety v organizovaných eventoch. Máme pripravených 8 akcií rôzneho druhu a zamerania. Začneme podporovať drobných pestovateľov a malých podnikateľov v oblasti tradičných remesiel Rajeckej doliny.

V roku 2020 začíname pracovať na spoločných cieľoch mesta Rajec a čaká nás aj podpora turizmu Rajeckej doliny. Ako? Aktívne!

Záhrada za pastoračným centrom v Rajci, AKTÍVNA!

Záhrada za pastoračným centrom v Rajci, AKTÍVNA!

Komunitné združenie Aktívny PARK Rajec, po úspešnej akcii STRETNIME SA NAVZÁJOM organizovalo uplynulú nedeľu ďalšie multikultúrne stretnutie v záhrade za pastoračným centrom.

Schéma eventu bola obsahovo podobná, no pribudli noví členovia, ktorí komunitné stretnutie obohatili. Stretnutie pod názvom STRETNIME SA!, malo opäť vysoký ohlas u zúčastnených v programe i u samotných návštevníkov.

Na záhrade sa opäť rozdávali koláče, no tentokrát organizovane. Prečo? Pretože návštevníci, ktorí si doniesli koláč, súťažili o najchutnejší. Čapovalo sa pivo z domácich pivovarov, opekali sa špekáčiky a svojou čerstvou praženou kávou oživil toto stretnutie Penzión u Hromadov v spolupráci s Green Plantation.

Hudobný sprievod Hoperise vytvoril zázemie pre tanečno-spevácky súbor Studničky. Tí sa zhostili svojej úlohy s nadšením a pri jednotlivých vystúpeniach, bolo vidieť nemý úžas návštevníkov, ktorí ani netušili, že súbor pochádza práve z Rajca.

Oživenie v podobe spoločnej opekačky, detských hier s OZ Paletka, výstavou umeleckých diel s pálenej hliny doplnili „stálice“ v oblasti zdravia a handmade.

Ďalšie kultúrno-umelecké stretnutie zamerané na tých najmenších bude na konci prázdnin.

Komunitná siesta máj 2017

Komunitná siesta máj 2017

Rajčania oživujú svoje mesto netradičným projektom komunitného centra

Novodobý „rínok“ by mal vzniknúť v prázdnom priemyselnom areáli

RAJEC. Aktívny Rajčania chcú oživiť priemyselný areál na severe mesta a premeniť ho na unikátny priestor pre remeselníkov, výrobcov a kreatívnych ľudí z Rajca a okolia. Združenie Aktívny Park Rajec, ktoré má tento ambiciózny projekt na svedomí má v pláne spájať malých podnikateľov raz mesačne, a neskôr chce vytvoriť stále kultúrno – spoločenské centrum.

Otcom tejto odvážnej myšlienky je architekt Peter Kasman, ktorý chce spolu s tímom kreatívnych ľudí oživiť kultúrny potenciál mesta, ktoré v posledných rokoch stráca dych. Svoju pilotnú akciu zorganizovalo združenie v nedeľu 18. júna a jej bohatým programom a tiež svojím neobyčajným plánom prilákalo do prázdneho priemyselného parku zástupy ľudí. Tí sa mohli tešiť nielen na predstavenie vízie samotného Aktívneho Parku, ale tiež na vystúpenia živej hudby, prednášky a diskusie na zaujímavé témy a v neposlednom rade na unikátny trh s výrobkami remeselníkov z okolia.

„Chceme oživiť stretávanie sa ľudí v podobe tradičných rínkov, ktoré boli kedysi typické pre každé mesto či dedinu. Ľudia sa zišli, porozprávali sa, vymieňali si nielen tovar, ale aj skúsenosti a zážitky,“ hovorí jeden z autorov projektu.

Úvodná akcia s prislúchajúcim názvom „Prekvapme sa navzájom“ prilákala podľa odhadov organizátorov až šesť stoviek ľudí, ktorí si mimo iného vypočuli prednášky ovocinárskeho experta Jána Veselého, fyzioterapeuta Martina Kasmana, či športového trénera Patrika Holešu. Najmladších návštevníkov čakalo detské ihrisko s pieskoviskom pripravené občianskym združením Paletka a mamičky zase najrôznejšie výrobky trinástich šikovných remeselníkov.

Podľa slov Petra Kasmana sa pilotné podujatie vydarilo nad očakávania a pre organizačný tím bol tak silný záujem prekvapením a zadosťučinením zároveň.

„Účasť bola niekoľkonásobne vyššia ako sme očakávali a presvedčili sme sa, že ľudia majú o takúto pestrú akciu, v ktorej sa tradičné remeslá prelínajú s moderným životným štýlom záujem aj v Rajci.“

Dejiskom akcie boli priestory výrobnej haly, ktorá kedysi žila pracovným ruchom. Teraz ho vystriedal ruch vzájomnej konverzácie, príjemné tóny orchestrálnej hudby vďaka skupine Ad Hoc a energická hra saxofónového majstra Petra Jakubíka. Rôznorodosť programu prilákala širokú paletu ľudí od najmladších detí až po seniorov, ktorí prichádzali počas celého dňa. Organizátorom sa tak podarilo vytvoriť otvorený priestor pre konverzáciu medzi ľuďmi navzájom, ktorý podľa nich v ich meste chýba. Rajecké námestie totiž väčšinu roka zíva prázdnotou bez ohľadu na dátum či deň v týždni. Novátorský model má združenie Aktívny Park Rajec v pláne opakovať každý mesiac. Najbližšia akcia združenia sa uskutoční už 22. júla a tentokrát dostala názov Aktívne trhovisko. Organizátori chcú poskytnúť opäť priestor predaju z dvora ale súčasťou podujatia by mali podobne ako minulú nedeľu byť aj prednášky a diskusie na zaujímavé témy.

Dlhodobé plány organizácie sú však oveľa rozsiahlejšie ako organizovanie akcií na mesačnej báze.

„Chceme sa dohodnúť s majiteľom areálu a radi by sme ho zveľaďovali aj z architektonického hľadiska. Je zastaraný. Výrobná sféra už do Rajca zrejme nepríde, ale môžeme tam robiť aktivity pre všetky vrstvy Rajčanov, ktoré by sa dali rozšíriť aj mimo priestor priemyselného podniku.“

Aktívny Park Rajec už začal spájať malých podnikateľov, remeselníkov a občianske združenia pôsobiace v meste a okolí a v spoločnej kooperácii chce všetkých združiť pod jednou strechou. Predstava budúcnosti komunitného centra je v hlavách aktívnych obyvateľov jasná, centrum by malo fungovať na dennej báze a ponúkať širokú paletu aktivít vrátane príjemného posedenia pri káve, aktívneho oddychu a športového poradenstva alebo zábavy v kine či koncertnej sále.